Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Atle Mortensen

Jeg er seniorforsker hos Nofima, og leder for Det nasjonale avlsprogrammet for torsk. Jeg er zoo-fysiolog av utdannelse, med doktorgrad fra Universitetet i Tromsø i 1985. Min forskning innen akvakultur har i stor grad dreid seg om hvordan de fysiske, kjemiske og sosiale forholdene i oppdrett påvirker vekst, helse og velferd hos forskjellige arter. Målet har hele tiden vært å optimalisere oppdrettsbetingelsen for de studerte artene basert på kunnskap om de enkelte artenes miljøkrav. Blant de artene jeg har jobbet med er laks, røye, torsk, kråkebolle og kongekrabbe. Ved siden av anvendt forskning har jeg flere års erfaring fra kommersielt oppdrett, og bred erfaring fra undervisning i akvakultur på høyskole- og universitetsnivå; de senere årsom professor II i oppdrettsteknologi ved Universitetet i Tromsø.

Atle har 30 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Jørgensen, Even Hjalmar; Haatuft, Ada; Haatuft, Ada Christine; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; 2017: Effects of reduced water exchange rate and oxygen saturation on growth and stress indicators of juvenile lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) in aquaculture

Desender, Marieke; Decostere, Annemie; Adriaens, Dominique; Duchateau, Luc; Mortensen, Atle; Polet, Hans; Puvanendran, Velmurugu; Verschueren, Bart; Koen, Chiers; 2017: Impact of Pulsed Direct Current on Embryos, Larvae and Young Juveniles Atlantic cod (Gadus morhua) and its Implication on Electrotrawling for Brown Shrimp

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; 2016: Holding wild caught red king crab, Paralithodes camtschaticus: effects of stocking density and feeding on survival and meat content

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Stein Harris; 2016: Holding wild Snow crab, Chionoecetes opilio: Effects of stocking density and feeding on survival and injury

Imsland, Albert; Reynolds, Patrick; Eliassen, Gerhard; Mortensen, Atle; Hansen, Øyvind J; Puvanendran, Velmurugu; Hangstad, Thor Arne; Jónsdóttir, Ólöf Dóra Bartels; Emaus, Per-Arne; Elvegård, Tor Anders; Lemmens, Sebastiaan C.A.; Rydland, Randi; Nytrø, Ane Vigdisdatter; Jonassen, Thor Magne; 2016: Is cleaning behaviour in lumpfish (Cyclopterus lumpus) parentally controlled?

Desender, Marieke; Chiers, Koen; Polet, Hans; Verschueren, Bart; Saunders, Jimmy H.; Ampe, Bart; Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Decostere, Annemie; 2016: Short-term effect of pulsed direct current on various species of adult fish and its implication in pulse trawling for brown shrimp in the North Sea

Soetaert, Maarten; Decostere, Annemie; Verschueren, Bart; Saunders, Jimmy H.; Caelenberge, Annemie Van; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Duchateau, Luc; Polet, Hans; Chiers, Koen; 2016: Side-effects of electrotrawling: Exploring the safe operating space forDover sole (Solea solea L.) and Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Stiasny, Martina; Mittermayer, Felix; Sswat, Michael; Voss, Rüdiger; Jutfelt, Fredrik; Chierici, Melissa; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Reusch, Thorsten B.H.; Clemmesen, Catriona; 2016: Ocean acidification effects on Atlantic cod larval survival and recruitment to the fished population

Mortensen, Atle; Hansen, Øyvind J; Puvanendran, Velmurugu; 2016: Evaluation of Three External Marking Methods of Farmed Atlantic Salmon for the Future Use of Differentiating it From Wild Atlantic Salmon

Herrera, Marcelino; Herves, María Antonia; Giráldez, Inmaculada; Skar, Kristin; Mogren, Hanne; Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; 2016: Effects of amino acid supplementations on metabolic and physiological parameters in Atlantic cod (Gadus morhua) under stress

Bangera, Rama; Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Nielsen, Hanne Marie; Sae-Lim, Panya; Ødegård, Jørgen; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2015: Genotype by Environment Interaction for Growth in Atlantic Cod (Gadus morhua L.) in Four Farms of Norway

Bangera, Rama; Ødegård, Jørgen; Mikkelsen, Helene; Nielsen, Hanne Marie; Seppola, Marit; Puvanendran, Velmurugu; Gjøen, Hans Magnus; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2014: Genetic analysis of francisellosis field outbreak in Atlantic cod (Gadus morhua L.) using an ordinal threshold model

Bangera, Rama; Ødegård, Jørgen; Nielsen, Hanne Marie; Gjøen, Hans Magnus; Mortensen, Atle; 2013: Genetic analysis of vibriosis and viral nervous necrosis resistance in Atlantic cod (Gadus morhua L.) using a cure model

Hansen, Øyvind J; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; 2012: Importance of broodstock holding temperature on fecundity and egg quality in three groups of photo-manipulated Atlantic cod broodstock

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; Dale, Trine; 2012: Effects of restricted feeding regimes on growth and feed conversion on juvenile green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Sæther, Bjørn-Steinar; Lysne, Hege; Samuelsen, Tor Andreas; Mortensen, Atle; 2012: Effects of size and temperature on growth and feed conversion of juvenile green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis

Bangera, Rama; Ødegård, Jørgen; Kettunen, Anne; Mortensen, Atle; Nielsen, Hanne Marie; 2011: Genetic correlations between growth rate and resistance to vibriosis and viral nervous necrosis in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Gunnarsli, KS; Toften, Hilde; Mortensen, Atle; 2009: Effects of nitrogen gas supersaturation on growth and survival in larval cod (Gadus morhua L.)

Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; 2009: Farming cod, halibut and wolfish: biological and technological advances in three emerging cold water marine finfish aquaculture species

Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Christiansen, Jørgen Schou; 2008: Effects of body weight and temperature on feed intake, gonad growth and oxygen consumption in green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Gunnarsli, KS; Toften, Hilde; Mortensen, Atle; 2008: Effects of nitrogen gas supersaturation on growth and survival in juvenile Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Mortensen, Atle; Ugedal, Ola; Lund, Frank Robert; 2007: Seasonal variation in the temperature preference of Arctic charr (Salvelinus alpinus)

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Mortensen, Atle; 2007: The effects of stocking density on gonad growth, survival and feed intake of adult green sea urchin (Strongylocentrotus droebachiensis)

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Mortensen, Atle; Foss, Atle; 2007: Effects of hypoxia on feed intake and gonad growth in the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Siikavuopio, Sten Ivar; Mortensen, Atle; Dale, Trine; Foss, Atle; 2007: Effects of carbon dioxide exposure on feed intake and gonad growth in the green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Damsgård, Børge; Sørum, Unn; Ugelstad, Ingrid; Eliassen, R. A.; Mortensen, Atle; 2004: Effects of feeding regime on susceptibility of Atlantic salmon (Salmo salar) to cold water vibriosis

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Foss, Atle; Mortensen, Atle; 2004: Effects of chronic ammonia exposure on gonad growth and survival in green sea urchin, Strongylocentrotus droebachiensis

Delghandi, Madjid; Mortensen, Atle; Westgaard, Jon-Ivar; 2003: Simultaneous analysis of six microsatellite markers in Atlantic cod (Gadus morhua): A novel multiplex assay system for use in selective breeding studies

Eggset, Guri; Mortensen, Atle; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 1998: Susceptibility to furunculosis, cold water vibriosis and infectious pancreatic necrosis (IPN) in post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) as a function of smolt status by seawater transfer.

Stokkan, Karl-Arne; Mortensen, Atle; Blix, Arnoldus S; 1986: Food intake, feeding rhythm, and body mass regulation in the Svalbard rock ptarmigan

Atle har 33 andre publikasjoner i Cristin:

Mortensen, Atle; 2017: Hvilken rognkjeks har mest lyst på lus?

Jensen, Jenny Lovisa Alexandra; Strand, Jo Espen Tau; Mortensen, Atle; 2017: Vill og oppdrettet laksefisk i Altafjorden

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Wesmajervi, Mette S.; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria O.; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Skjelvareid, Martin Hansen; Mortensen, Atle; 2016: Mulig bruk av ultralyd for å forhindre eller fjerne lakselus - kunnskapsstatus per 2016

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Whitaker, Ragnhild D.; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn Ronald; 2016: Levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) – effekt av individtetthet og fôring på overlevelse og skade

Mortensen, Atle; Sae-Lim, Panya; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Johansen, Lill-Heidi; Wesmajervi, Mette S.; Mikalsen, Heidi Eileen; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Nielsen, Hanne Marie; 2016: Avl på rognkjeks

Mortensen, Atle; Haatuft, Ada; Puvanendran, Velmurugu; Jørgensen, Even Hjalmar; 2016: Rognkjeksoppdrettere – ikke spar på vannet!

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild D.; Olsen, Stein Harris; Thesslund, Tina; Hustad, Anette; Mortensen, Atle; 2016: Effekt av vanntemperatur på overlevelse, adferd og oksygenforbruk hos snøkrabbe (Chionoecetes opilio)

Skjelvareid, Martin Hansen; Wesmajervi, Mette S.; Holan, Astrid Buran; Mortensen, Atle; 2016: Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar

Wesmajervi, Mette S.; Johansen, Lill-Heidi; Mikalsen, Heidi Eileen; Sae-Lim, Panya; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2016: SUCEPTIBILITY OF 68 LUMPFISH (CYCLOPTERUS LUMPUS L.) FAMILIES TO VIBRIO ORDALII INFECTION

Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen; 2015: Ultralyd – et nytt våpen i kampen mot lakselusa?

Mikkelsen, Helene; Bangera, Rama; Wesmajervi, Mette S.; Mortensen, Atle; 2015: Families of Atlantic cod: Susceptibility to Vibrio anguillarum and Aeromonas salmonicida achromogenes and response to vaccination

Skjelvareid, Martin Hansen; Mortensen, Atle; 2015: Using ultrasound to prevent salmon louse infection of salmon farms

Mortensen, Atle; Skjelvareid, Martin Hansen; 2015: Bekjempelse av lakselus med ultralyd - hva vet vi?

Bridges, Christian; Gossa, Julia; Göttler, Gwen; Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Mittermayer, Felix; Stiasny, Martina; Clemmesen-Bockelmann, Catriona; 2015: Oceanic acidification - impacts and possible mitigation for wild and farmed Atlantic cod (Gadus morhua). Presentation and Abstract

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn R.; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; 2014: Forbedring av miljøbetingelsene ved levendelagring av kongekrabbe

Bangera, Rama; Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Nielsen, Hanne Marie; Sae-Lim, Panya; Ødegård, Jørgen; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2014: Genotype by environment interaction for growth of Atlantic cod in different environments

Lein, Ingrid; Puvanendran, Velmurugu; Helland, Synnøve; Andersen, Øivind; Mortensen, Atle; 2013: Hva gjør Nofima med triploidi hos torsk?

Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Olesen, Ingrid; Mortensen, Atle; 2013: En ekte slappfisk

Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Olesen, Ingrid; Mortensen, Atle; 2013: Forskere oppdaget hurtigvoksende fryktløs torsk

Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; 2013: Finneklipping, frysemerking og VIE

Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; 2013: Fysisk merking av oppdrettslaks. Test og evaluering av forskjellige merkemetoder

Mortensen, Atle; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Andrews, Maelanie; 2013: Evaluation of three external marking methods for differentiating farmed and wild Atlantic salmon

Mortensen, Atle; 2013: Akvakultur – utvikling og utviklingsmuligheter

Mortensen, Atle; 2013: Challenges in modern aquaculture

Mortensen, Atle; 2013: Hvorfor må røyenæringen ha lov til å bruke avlet fisk i sine oppdrettsvirksomheter?

Siikavuopio, Sten Ivar; Lysne, Hege; James, Philip; Mortensen, Atle; Samuelsen, Tor Andreas; 2010: Effekt av temperatur på vekst, fôrinntak og vannbehov hos juvenile Drøbak-kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis)

Mortensen, Atle; Hansen, Øyvind J; Karlsen, Silja; Løken, Solveig; Valle, Geir Helge; Dale, Trine; 2004: Lomre (Microstomus kitt W), en kandidat for oppdrett? -En pilotstudie med fokus på yngelproduskjon

Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Aas, Kåre; Aas, Kåre; Mortensen, Atle; 2004: Effekter av individtetthet på overlevelse og gonadevekst hos villfanget Drøbak-kråkebolle (Strongylcentrotus droebachiensis) i landbasert oppdrett

Aasmo Finne, Merethe; Fjalestad, Kjersti Turid; Delghandi, Madjid; Hansen, Øyvind J; Haug, Lise; Kettunen, Anne; Skajaa, Katrine; Wesmajervi, Mette S.; Mortensen, Atle; 2004: Developing a genetic improvement programme in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kettunen, Anne; Delghandi, Madjid; Aasmo Finne, Merethe; Hansen, Øyvind J; Haug, Lise; Mortensen, Atle; Skajaa, Katrine; Wesmajervi, Mette S.; Fjalestad, Kjersti Turid; 2004: Genetic variation in resistance against vibriosis in Atlantic cod (Gadus morhua)

Siikavuopio, Sten Ivar; Christiansen, Jørgen Schou; Mortensen, Atle; 2002: Vannbehov hos Drøbak-kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) i oppdrett- effekt av temperatur, kroppsstørrelse og fôring

Richardsen, Roger Norvald; Sunnanå, Knut; Olsen, Egil; Mortensen, Atle; Eliassen, Jens-Eric; 2000: Forskningsvirksomheten 1999. Årsrapport til Fiskeridepartementet og Norges forskningsråd