Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Astrid Buran Holan

Jeg har blitt ansatt som forsker innen miljøstyrt oppdrett. Jeg vil styrke det teknologiske aspektet ved dette feltet, og bidra til å videreutvikle Centre for Recirculation in Aquaculture (NCRA) ved Sunndalsøra. Min forskning i Nofima og NCRA vil fokusere på utvikling og integrering av ny eller allerede eksisterende vannbehandlingsteknologi i oppdrettsanlegg med resirkulering eller semi-lukka anlegg, med samtidig fokus på fiskens behov i slike system, samt miljøaspektet. Jeg er formelt tilknyttet avdeling for Produksjonsbiologi.

Astrid Buran har 8 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Rud, Ida; Kolarevic, Jelena; Holan, Astrid Buran; Berget, Ingunn; Calabrese, Sara; Terjesen, Bendik Fyhn; 2017: Deep-sequencing of the bacterial microbiota in commercial-scale recirculating and semi-closed aquaculture systems for Atlantic salmon post-smolt production

Summerfelt, Steven T.; Mathisen, Frode; Holan, Astrid Buran; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Survey of large circular and octagonal tanks operated at Norwegian commercial smolt and post-smolt sites

Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond; Leiknes, TorOve; Holan, Astrid Buran; 2014: Membranfiltrering – aktuell teknologi som smittebarriere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer

Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Leiknes, TorOve; 2014: Assessment of a biofilm reactor coupled with membrane filtration for increased ammonia conversion, and reduced particle and nitrogen concentration in marine recirculating aquaculture systems (RAS)

Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Leiknes, TorOve; 2014: Intensive rearing of cod larvae (Gadus morhua) in recirculating aquaculture systems (RAS) implementing a membrane bioreactor (MBR) for enhanced colloidal particle and fine suspended solids removal

Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Leiknes, TorOve; 2014: Membrane performance and fouling behavior of membrane bioreactors installed in marine recirculating aquaculture systems

Wold, Per-Arvid; Holan, Astrid Buran; Øie, Gunvor; Attramadal, Kari; Bakke, Ingrid; Vadstein, Olav; Leiknes, TorOve; 2014: Effects of membrane filtration on bacterial number and microbial diversity in marine recirculating aquaculture system (RAS) for Atlantic cod (Gadus morhua L.) production

Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Øie, Gunvor; Leiknes, TorOve; 2013: Integrated membrane bioreactor for water quality control in marine recirculating aquaculture systems

Astrid Buran har 29 andre publikasjoner i Cristin:

Holan, Astrid Buran; 2017: Beste praksis? Underveisrapportering fra pågående prosjekt

Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; Holan, Astrid Buran; 2016: Environmentally controlled production of Atlantic salmon in Norway

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Jørgensen, Sven Martin; Reiten, Britt Kristin Megård; Nerland, Frode; Brunsvik, Per S.; Rud, Ida; Karlsen, Christian Renè; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Particle tolerance of Atlantic salmon post-smolts reared in recirculating aquaculture systems. In Aquaculture Europe 2016 Abstracts, pp 435-436

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Evaluation of membrane treatment effect on water quality in recirculating aquaculture systems (RAS) for Atlantic salmon post-smolts (Salmo salar. (Abstract ID 42494)

Holan, Astrid Buran; Vinci, Brian; Handeland, Sigurd O; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Evaluation of available water treatment technologies for semi-closed aquaculture systems (in Norwegian). In Abstracts RCN Program conference Mariculture 2016

Summerfelt, Steve T.; Mathisen, Frode; Holan, Astrid Buran; Gorle, Jagan; Terjesen, Bendik Fyhn; 2016: Dimensioning and Operation of Large Culture Tanks in Norwegian Smolt and Post-Smolt Facilities

Skjelvareid, Martin Hansen; Wesmajervi, Mette S.; Holan, Astrid Buran; Mortensen, Atle; 2016: Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; 2015: Postsmoltproduksjon i resirkulert sjøvann på land

Holan, Astrid Buran; 2015: Evaluation of membrane treatment effect on water quality in RAS for Atlantic salmon post-smolts

Holan, Astrid Buran; 2015: Utviklingen innenfor bruk av RAS i norsk akvakultur

Holan, Astrid Buran; 2015: Resirkulering i ferskvann og sjøvann

Holan, Astrid Buran; 2015: Ser muligheter for AGD-fri fisk i lukkede merder

Holan, Astrid Buran; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: CtrlAQUA Center for Closed Containment Aquaculture

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Evaluation of membrane treatment in recirculating aquaculture systems (RAS) for Atlantic salmon post-smolts (Salmo salar). Conference Abstract p. 360

Holan, Astrid Buran; Kolarevic, Jelena; Fossmark, Reidar; Bakke, I.; Vadstein, Olav; Terjesen, Bendik Fyhn; 2015: Evaluation of membrane treatment effect on water quality in recrculating aquaculture systems (RAS) for post-smolts (Salmo salar). In Book of abstracts, p. 23

Holan, Astrid Buran; 2014: Membranfiltrering i akvakultur

Azrague, Kamal; Holan, Astrid Buran; Ulgenes, Yngve; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; 2014: Development of rapid methods for measurement of biodegradable organic carbon (BDOC) in RAS

Holan, Astrid Buran; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond; 2014: Membrane filtration of the bacteria Moritella viscosa from seawater

Holan, Astrid Buran; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Rosten, Trond; 2014: Membranfiltrering – aktuell teknologi som smittebarriere mot Moritella viscosa i lukkede oppdrettssystemer

Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Altin, Dag; Overrein, Ingrid; Attramadal, Kari; Øie, Gunvor; Storøy, Werner; Østerhus, Stein Wold; Leiknes, TorOve; 2012: Water quality control in RAS by membrane bioreactor (MBR) filtration

Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Attramadal, Kari; Leiknes, TorOve; 2012: Reduction of colloidal particles in rearing of cod larvae in recirculating aquaculture system applying a membrane bioreactor

Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Attramadal, Kari; Øie, Gunvor; Altin, Dag; Overrein, Ingrid; Leiknes, TorOve; 2012: Membrane filtration for recirculating aquaculture systems (RAS)

Wold, Per-Arvid; Holan, Astrid Buran; 2012: Membranfiltrering som en del av vannbehandlingen i resirkuleringsanlegg

Wold, Per-Arvid; Holan, Astrid Buran; Overrein, Ingrid; Altin, Dag; Attramadal, Kari; Øie, Gunvor; Leiknes, TorOve; 2012: Membrane filtration in RAS – effects on tank bacterial communities

Wold, Per-Arvid; Holan, Astrid Buran; Overrein, Ingrid; Altin, Dag; Storøy, Werner; Attramadal, Kari; Øie, Gunvor; Østerhus, Stein Wold; Leiknes, TorOve; 2012: Membrane filtration in RAS - effect on bacterial communities

Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Altin, Dag; Overrein, Ingrid; Attramadal, Kari; Øie, Gunvor; Østerhus, Stein Wold; Leiknes, TorOve; 2011: Reduction of colloidal and fine particle fractions in recirculating aquaculture systems (RAS) by an integrated biofilm membrane bioreactor (BF-MBR) system

Attramadal, Kari; Holan, Astrid Buran; Øie, Gunvor; Vadstein, Olav; Olsen, Yngvar; 2010: Recirculation: Microbial Control Strategy For Intensive Marine Larviculture

Attramadal, Kari; Thuy, Minh Vu Thi; Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Øie, Gunvor; Vadstein, Olav; Leiknes, TorOve; Olsen, Yngvar; 2010: Recirculation as a microbial control strategy in intensive aquaculture of marine larvae

Attramadal, Kari; Vu, T.T.M.; Holan, Astrid Buran; Wold, Per-Arvid; Øie, Gunvor; Leiknes, TorOve; Vadstein, Olav; Olsen, Yngvar; 2010: Recirculation as a microbial control strategy in intensive aquaculture of marine larvae