Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner

Biografi Arne Mikal Arnesen

Arbeider som spesialrådgiver i Nofimas ledelse med spesielt ansvar for Avdeling for forretningsutvikling og drift av Nofimas forskningsbygg i Tromsø. Engasjert i en rekke saker vedrørende Nofimas forskningsvirksomhet: forskningsinfrastruktur, rehabiliteringsprosjekter, koordinering av søknader til NFR, bruk av FoU tillatelser i virksomheten og prosjektlederopplæring, for å nevne noen. Tidligere erfaring som forsker, forskningssjef, Direktør for infrastruktur og Direktør for divisjon Akvakultur. Har mastergrad i ferskvannsbiologi/økologi, og doktorgrad i fiskefysiologi. Fagkompetansen er innrettet mot anvendelse i akvakultur.

Arne Mikal Arnesen har 19 publikasjoner ved Nofima:

The Salmonids (Family: Salmonidae)

Jobling, Malcolm; Arnesen, Arne Mikal; Benfey, T; Carter, C; Hardy, R; Le Francois, N. R.; O'Keefe, R; Koskela, J; Lamarre, S.G

2010

Effects of photoperiod on sex steroids and gonad maturation in Arctic charr

Frantzen, Marianne; Arnesen, Arne Mikal; Damsgård, Børge; Tveiten, Helge; Johnsen, Helge K

2004

Seawater adaptation and growth of post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar) of wild and farmed strains

Handeland, S.O.; Björnsson, Björn Thrandur; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd Olav

2003

Osmoregulation, feed intake, growth and growth hormone levels in 0+ Atlantic salmon (Salmo salar L.) transferred to seawater at different stages of smolt development

Arnesen, Arne Mikal; Toften, Hilde; Agustsson, Thorleifur; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O; Björnsson, Björn Thrandur

2003

Monitoring voluntary feed intake under practical conditions, methods and applications

Jobling, Malcolm; Arnesen, Arne Mikal; Baardvik, Bjørn M.; Christiansen, Jørgen Schou; Jørgensen, Even Hjalmar

1995

Monitoring feeding behaviour and food intake: methods and applications

Jobling, Malcolm; Arnesen, Arne Mikal; Baardvik, Bjørn M.; Christiansen, Jørgen Schou; Jørgensen, Even Hjalmar

1995

Investigation of growth requirements and aquaculture potential of Arctic charr (Salvelinus alpinus)

Jobling, Malcolm; Jørgensen, Even Hjalmar; Christiansen, Jørgen Schou; Arnesen, Arne Mikal; Palsson, Jon Ørn

1992