Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Annette Fagerlund

Jeg jobber som forsker ved avdeling Trygg og holdbar mat, innenfor fagområdet molekylær mikrobiologi. Jeg har kompetanse innen anvendelse av molekylærbiologiske metoder og bioinformatikk, og i forståelse av bakteriell biofilmdannelse. Forskningstema er matbårne sykdomsfremkallende bakterier som Listeria monocytogenes og Staphylococcus spp., og studier av hvordan disse og andre næringsmiddelrelaterte bakterier overlever i matproduksjonsmiljøer. Jeg bruker moderne DNA sekvenserings teknikker (Illumina, Nanopore) for å kunne spore bakterienes spredning og smitteveier, og for å karakterisere bakterienes gener og egenskaper. Vi bruker også den samme teknologien til å studere bakteriesamfunn, for eksempel for å se på dynamikk og overlevelse av patogene bakterier i biofilm. Jeg har hovedfag i biokjemi fra Universitetet i Oslo (cand. scient, 2003), og en PhD fra Norges Veterinærhøyskole (virulensfaktorer hos Bacillus cereus, 2008).

Annette Fagerlund har 20 publikasjoner ved Nofima:

Anti-listerial properties of chemical constituents of Eruca sativa (rocket salad): From industrial observation to in vitro activity

Fagerlund, Annette; Wubshet, Sileshi Gizachew; Møretrø, Trond; Schmidt, Gesine; Borge, Grethe Iren Andersen; Langsrud, Solveig

2021

MogR Is a Ubiquitous Transcriptional Repressor Affecting Motility, Biofilm Formation and Virulence in Bacillus thuringiensis

Smith, Veronika; Josefsen, Malin; Lindbäck, Toril; Hegna, Ida K.; Finke, Sarah; Tourasse, Nicolas Jacques; Nielsen-Leroux, Christina; Økstad, Ole Andreas Løchen; Fagerlund, Annette

2020

MogR is a ubiquitous transcriptional repressor affecting motility, biofilm formation and virulence in Bacillus thuringiensis

Smith, Veronika; Josefsen, Malin; Lindbäck, Toril; Hegna, Ida Kristin; Finke, Sarah; Tourasse, Nicolas Jacques; Nielsen-LeRoux, Christina; Økstad, Ole Andreas; Fagerlund, Annette

2020

Listeria monocytogenes biofilm removal using different commercial cleaning agents

Fagerlund, Annette; Heir, Even; Møretrø, Trond; Langsrud, Solveig

2020

Slik overlever matbakteriene

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig

2017

Slik overlever matbakteriene

Dypdal, Siri Elise; Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig

2017

Tolerance to quaternary ammonium compound disinfectants may enhance growth of Listeria monocytogenes in the food industry

Møretrø, Trond; Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Hjemli, Pernille; Langsrud, Solveig

2017

Biofilm matrix composition affects the susceptibility of food associated staphylococci to cleaning and disinfection agents

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Mikkelsen, Maria Ingeborg; Møretrø, Trond

2016

Krav til fisketetthet og vannforbruk

Calabrese, Sara; Handeland, Sigurd O; Terjesen, Bendik Fyhn; Fivelstad, Sveinung; Ebbesson, Lars O.E.; Nilsen, Tom Ole; Pedrosa, Cindy; Stefansson, Sigurd Olav; Imsland, Albert; Kolarevic, Jelena; Hosfeld, Camilla Diesen; Kvamme, Kristin; Grahl-Madsen, Elisabeth; Takle, Harald Rune; Breck, Olav; Lyngøy, Cato; Mathisen, Frode; Sveier, Harald

2014

A standardised static in vitro digestion method suitable for food-an international consensus

Minekus, Mans; Alminger, Marie; Alvito, Paula; Ballance, Simon; Bohn, T; Bourlieu, Claire; Carriere, F; Boutrou, Rachel; Corredig, M; Dupont, D; Dufour, Claire; Egger, L; Golding, M; Karakaya, Sibel; Kirkhus, Bente; le Feunteun, Steven; Lesmes, U; Macierzanka, Adam; Mackie, Alan; Marze, Sebastien; McClements, D. J.; Ménard, O.; Recio, I.; Santos, C. N.; Singh, R. P.; Vegarud, Gerd Elisabeth; Wickham, M. S. J.; Weitschies, Werner; Brodkorb, A.

2014