Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Annette Fagerlund

Jeg jobber ved Avdeling Trygg og Holdbar Mat, og er ansatt som postdoktor på prosjektet «Trygg mat og mindre svinn: Optimal bruk av renholdsmidler mot biofilm i matindustrien». Jeg har hovedsakelig jobbet med de matbårne, sykdomsfremkallende Gram-positive bakteriene Listeria monocytogenes, Bacillus cereus og Staphylococcus aureus, også i tidligere prosjekter ved NMBU og Universitetet i Oslo. Jeg har kompetanse innen anvendelse av molekylærbiologiske metoder og bioinformatikk, og i forståelse av bakteriell biofilmdannelse. I det nåværende prosjektet arbeider vi med å forstå hvordan bakterier som finnes i produksjonsmiljø, inkludert L. monocytogenes, overlever i biofilm som påvirkes av vask- og desinfeksjonsmidler i vanlig bruk i næringsmiddelindustrien. Jeg er også involvert i prosjekter der vi tar i bruk helgenomsekvensering for å karakterisere og genotype bakterier.Utdannelse:
PhD (2008). Institutt for Mattrygghet og Infeksjonsbiologi, Norges Veterinærhøyskole. Avhandling: «Bacillus cereus Hbl, Nhe and CytK cytotoxins: Mechanisms, regulation and secretion».
Cand. scient. (Biokjemi, 2002). Universitetet i Oslo.

Annette har 19 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Schirmer, Bjørn Christian; Møretrø, Trond; Heir, Even; 2016: Genome Analysis of Listeria monocytogenes Sequence Type 8 Strains Persisting in Salmon and Poultry Processing Environments and Comparison with Related Strains

Fagerlund, Annette; Smith, Veronika; Røhr, Åsmund Kjendseth; Lindbäck, Toril; Parmer, Marthe Petrine; Andersson, K. Kristoffer; Reubsaet, Leon; Økstad, Ole Andreas Løchen; 2016: Cyclic diguanylate regulation of Bacillus cereus group biofilm formation

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Heir, Even; Mikkelsen, Maria Ingeborg; Mikkelsen, Maria Ingeborg; Møretrø, Trond; 2016: Biofilm matrix composition affects the susceptibility of food associated staphylococci to cleaning and disinfection agents

Møretrø, Trond; Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Hjemli, Pernille; Hjemli, Pernille; Langsrud, Solveig; 2016: Tolerance to quaternary ammonium compound disinfectants may enhance growth of Listeria monocytogenes in the food industry

Fagerlund, Annette; Dubois, Thomas; Økstad, Ole Andreas Løchen; Verplaetse, Emilie; Gilois, Nathalie; Bennaceur, Imene; Perchat, Stephane; Gominet, Myriam; Aymerich, Stephane; Kolstø, Anne-Brit; Lereclus, Didier; Gohar, Michel; 2014: SinR controls enterotoxin expression in Bacillus thuringiensis biofilms

Fagerlund, Annette; Granum, Per Einar; Håvarstein, Leiv Sigve; 2014: Staphylococcus aureus competence genes: Mapping of the SigH, ComK1 and ComK2 regulons by transcriptome sequencing

Fagerlund, Annette; Myrset, Astrid Hilde; Kulseth, Mari Ann; 2014: Construction of a Filamentous Phage Display Peptide Library

Kulseth, Mari Ann; Fagerlund, Annette; Myrset, Astrid Hilde; 2014: Affinity Selection Using Filamentous Phage Display

Backe, Paul Hoff; Simm, Roger; Lærdahl, Jon Kristen; Dalhus, Bjørn; Fagerlund, Annette; Økstad, Ole Andreas Løchen; Rognes, Torbjørn; Alseth, Ingrun; Kolstø, Anne-Brit; Bjørås, Magnar; 2013: A new family of proteins related to the HEAT-like repeat DNA glycosylases with affinity for branched DNA structures

Guinebretiere, Marie-Helene; Auger, Sandrine; Galleron, Nathalie; Contzen, Matthias; de Sarrau, Benoit; De Buyser, Marie-Laure; Lamberet, Gilles; Fagerlund, Annette; Granum, Per Einar; Lereclus, Didier; De Vos, Paul; Nguyen-The, Christophe; Sorokin, Alexei; 2013: Bacillus cytotoxicus sp. nov. is a new thermotolerant species of the Bacillus cereus Group occasionally associated with food poisoning

Fagerlund, Annette; Lindbäck, Toril; Granum, Per Einar; 2010: Bacillus cereus cytotoxins Hbl, Nhe and CytK are secreted via the Sec translocation pathway

Lindbäck, Toril; Hardy, Simon P.; Dietrich, Richard; Sødring, Marianne Sundt; Didier, Andrea; Moravek, Maximillian; Fagerlund, Annette; Bock, Stefanie; Nielsen, Carina; Casteel, Maximilian; Granum, Per Einar; Märtlbauer, Erwin; 2010: Cytotoxicity of the Bacillus cereus Nhe Enterotoxin Requires Specific Binding Order of Its Three Exoprotein Components

Arnesen, Lotte Pia Stenfors; Fagerlund, Annette; Granum, Per Einar; 2008: From soil to gut: Bacillus cereus and its food poisoning toxins

Fagerlund, Annette; Lindbäck, Toril; Storset, Anne K; Granum, Per Einar; Hardy, Simon P.; 2008: Bacillus cereus Nhe is a pore-forming toxin with structural and functional properties similar to the ClyA (HIyE, SheA) family of haemolysins, able to induce osmotic lysis in epithelia

Fagerlund, Annette; Myrset, Astrid Hilde; Kulseth, Mari Ann; 2008: Construction and characterization of a 9-mer phage display pVIII-library with regulated peptide density

Fagerlund, Annette; Brillard, Julien; Fürst, Rainer; Guinebretiere, Marie-Helene; Granum, Per Einar; 2007: Toxin production in a rare and genetically remote cluster of strains of the Bacillus cereus group

Guinebretiere, Marie-Helene; Fagerlund, Annette; Granum, Per Einar; Nguyen-The, Christophe; 2006: Rapid discrimination of cytK-1 and cytK-2 genes in Bacillus cereus strains by a novel duplex PCR system

Fagerlund, Annette; Ween, Ola; Lund, Terje; Hardy, Simon P.; Granum, Per Einar; 2004: Genetic and functional analysis of the cytK family of genes in Bacillus cereus

Lindbäck, Toril; Fagerlund, Annette; Rødland, Marianne Skeie; Granum, Per Einar; 2004: Characterization of the Bacillus cereus Nhe enterotoxin

Annette har 14 andre publikasjoner i Cristin:

Møretrø, Trond; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Mikkelsen, Maria; 2016: Biofilm Matrix Composition Affects the Susceptibility of Food Associated Staphylococci to Cleaning and Disinfection Agents

Møretrø, Trond; Schirmer, Bjørn Christian; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; 2016: Tolerance to Quaternary Ammonium Compounds May Enhance Growth of Listeria monocytogenes in the Food Industry

Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig; Schirmer, Bjørn Christian; Møretrø, Trond; Heir, Even; 2016: Genome Analysis of L. monocytogenes ST8 Strains Persisting in Norwegian Food Processing Environments

Fagerlund, Annette; 2016: Klar til Listeria-kamp med nye verktøy

Fagerlund, Annette; Heir, Even; 2016: Ny teknologi gir nye muligheter for å avsløre Listeria-bakterier i matindustrien

Møretrø, Trond; Heir, Even; Fagerlund, Annette; Mikkelsen, Maria Ingeborg; 2016: Biofilm Matrix Composition Affects the Susceptibility of Food Associated Staphylococci to Cleaning and Disinfection Agents

Fagerlund, Annette; Schirmer, Bjørn Christian; Møretrø, Trond; Heir, Even; Langsrud, Solveig; 2015: Composition of multispecies biofilms formed from commensal microflora from food industry

Fagerlund, Annette; Granum, Per Einar; Håvarstein, Leiv Sigve; 2013: A limited subset of late competence genes is controlled by Staphylococcus aureus SigH

Røhr, Åsmund Kjendseth; Fagerlund, Annette; Økstad, Ole Andreas Løchen; Andersson, K. Kristoffer; 2013: Characterization of a redox sensor involved in Bacillus cereus biofilm formation

Fagerlund, Annette; Kolstø, Anne-Brit; Økstad, Ole Andreas Løchen; 2009: Differential gene expression and gene regulation during Bacillus thuringiensis biofilm formation

Kolstø, Anne-Brit; Tourasse, Nicolas; Økstad, Ole Andreas Løchen; Fægri, Karoline; Fagerlund, Annette; 2009: Bacillus cereus gene regulation and pathogenomics

Kolstø, Anne-Brit; Økstad, Ole Andreas Løchen; Tourasse, Nicolas; Kristoffersen, Simen Martens; Fægri, Karoline; Fagerlund, Annette; 2009: Bacillus cereus group: genome plasticity for better adaptation

Arnesen, Lotte Pia Stenfors; Fagerlund, Annette; Granum, Per Einar; 2006: The effect of temperature on cytotoxicity in Bacillus cereus and Bacillus weihenstephanensis

Fagerlund, Annette; Arnesen, Lotte Pia Stenfors; Granum, Per Einar; 2005: How does temperature affect expression of the Nhe enterotoxin in Bacillus cereus and Bacillus weihenstephanensis?