Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Anne Helena Kettunen

Jeg har en MSc-grad fra universitetet i Helsingfors, med hovedfag i husdyrsavl. De første årene jobbet jeg som forsker ved MTT (for tiden Luke) med begge utviklingen av modeller for genetisk parameter
estimering og praktisk avlsverdiestimering for griser, melkekyr og regnbueørret. Jeg flyttet til Norge i 2000 og jobbet i praktisk havbruk i 3 år. Jeg har doktorgrad ved Universitetet i Tromsø
Avhandlingen gjorde jeg på robustheten av atlantisk torsk i havbruk. Jeg var også ansvarlig for genetikk i avlsprogrammet for torsk: oppgavene varierte fra planlegging av fenotypisk testing av fisken til valg av fisk i
avlsprogram. Fra 2012-2017 (til november) var jeg ansatt i Nordisk Genressurssenter som seniorforsker. Fokuset av mitt arbeid var nettverking, prosjektledelse og kunnskapsformidling innen husdyrgenetiske ressurser for mat og jordbruk. Arbeidet omfattet aspekter angående både nasjonale truede raser og kommersielle raser.

Anne Helena Kettunen har 13 publikasjoner ved Nofima:

Genetic parameters of slaughter quality traits measured on whole or live Atlantic salmon (CompleteSCAN)

Kettunen, Anne Helena; Mørkøre, Turid; Afseth, Nils Kristian; Nielsen, Dennis Brandborg; Mørch, Troels Thorsen; Khaw, Hooi Ling; Moghadam, Hooman; Hillestad, Borghild

2020

The status and need for characterization of Nordic animal genetic resources

Kierkegaard, Line Sass; Groeneveld, Linn Fenna; Kettunen, Anne Helena; Berg, Peer

2020

Genetic correlations between growth rate and resistance to vibriosis and viral nervous necrosis in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Bangera, Rama; Ødegård, Jørgen; Præbel, Anne Kettunen; Mortensen, Atle; Nielsen, Hanne Marie

2011

Development and characterisation of microsatellite and single nucleotide polymorphism markers in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Delghandi, Madjid; Stenvik, Jørgen; Moen, Thomas; Wesmajervi, Mette Serine ; Westgård, J. I.; Fjalestad, K.T.; Kettunen, Anne; Nilsen, F.

2007

Thermal shock induction of triploidy in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Peruzzi, Stefano; Præbel, Anne Kettunen; Primicerio, Raul; Kauric, Goran

2007