Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ann-Magnhild Solås

Jeg har jobbet som forsker ved Nofima siden 2015. Jeg jobber i hovedsak med problemstillinger knyttet til kystsoneplanlegging og forvaltning av marine næringer, spesielt havbruk. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, med spesialisering i fiskeriforvaltning. Jeg har doktorgrad i ressursforvaltning med samfunnsvitenskapelig tilnærming. Da skrev jeg om kystsoneplanlegging. Jeg leder forskningsrådsprosjektet Coreplan, som tar for seg hvordan økosystemtjenester i kystsonen ivaretas gjennom planlegging og forvaltning.

Ann-Magnhild Solås har 15 publikasjoner ved Nofima:

Introducing the ecosystem services concept in Norwegian coastal zone planning

Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg

2020

“Consulted to death”: Personal stress as a major barrier to environmental co-management

Young, Nathan; Cooke, Steven J.; Hinch, Scott G.; Digiovanni, Celeste; Corriveau, Marianne; Fortin, Samuel; Nguyen, Vivian M.; Solås, Ann-Magnhild

2020

Barents Sea Drill cuttings research initiative (BARCUT)-project - End report

Junttila, Juho; Dijkstra, Noortje; Sørensen, Steffen Aagaard; Cochrane, Sabine K.J.; Landfald, Bjarne; Røberg, Stian; Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Solås, Ann-Magnhild; Nilsen, Heidi Rapp; Buanes, Arild; Leikvin, Øyvind

2019

Towards a sustainable and equitable blue economy

Bennett, Nathan J.; Cisneros-Montemayor, Andrés M.; Blythe, Jessica; Silver, Jennifer J.; Singh, Gerald; Andrews, Nathan; Calò, Antonio; Christie, Patrick; Di Franco, Antonio; Finkbeiner, Elena M.; Gelcich, Stefan; Guidetti, Paolo; Harper, Sarah; Hotte, Ngaio; Kittinger, John N.; Le Billon, Philippe; Lister, Jane; de la Lama, Rocío López; McKinley, Emma; Scholtens, Joeri; Solås, Ann-Magnhild; Sowman, Merle; Talloni-Álvarez, Nicolás; Teh, Lydia C.L.; Voyer, Michelle; Sumaila, U. Rashid

2019

Nytt tankesett på vei inn i kystforvaltningen

Solås, Ann-Magnhild; Boge, Lidunn Mosaker

2019

Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations

Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi

2019

"Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen

Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth

2019

Akvakultur og regional utvikling i Arktis – fra kontrovers til dialog (AquaLog)

Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi

2017

Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn

2017

Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden

Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremset, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein

2017

Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar

2016

Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild

2016

Effekter av rettslig rammeverk

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild

2015

Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy

2015

Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy

2015