Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ann-Magnhild Solås

Jeg har jobbet som forsker ved Nofima siden 2015. Jeg jobber i hovedsak med problemstillinger knyttet til kystsoneplanlegging og forvaltning av marine næringer, spesielt havbruk. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, med spesialisering i fiskeriforvaltning. Jeg har doktorgrad i ressursforvaltning med samfunnsvitenskapelig tilnærming. Da skrev jeg om kystsoneplanlegging. Jeg leder forskningsrådsprosjektet Coreplan, som tar for seg hvordan økosystemtjenester i kystsonen ivaretas gjennom planlegging og forvaltning.

Ann-Magnhild har 9 andre publikasjoner i Cristin:

Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremseth, Gunnbjørn; Bremset, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein; 2017: Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn; 2017: Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi; 2017: Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog)

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2016: Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar; 2016: Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Effekter av rettslig rammeverk

Solås, Ann-Magnhild; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Med lov og skjønn skal kysten forvaltes