Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Ann-Magnhild Solås

Jeg har jobbet som forsker ved Nofima siden 2015. Jeg jobber i hovedsak med problemstillinger knyttet til kystsoneplanlegging og forvaltning av marine næringer, spesielt havbruk. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole, med spesialisering i fiskeriforvaltning. Jeg har doktorgrad i ressursforvaltning med samfunnsvitenskapelig tilnærming. Da skrev jeg om kystsoneplanlegging. Jeg leder forskningsrådsprosjektet Coreplan, som tar for seg hvordan økosystemtjenester i kystsonen ivaretas gjennom planlegging og forvaltning.

Ann-Magnhild har 6 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Young, Nathan; Cooke, Steven J.; Hinch, Scott G.; Digiovanni, Celeste; Corriveau, Marianne; Fortin, Samuel; Nguyen, Vivian M.; Solås, Ann-Magnhild; 2020: “Consulted to death”: Personal stress as a major barrier to environmental co-management

Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi; Thorarensen, Helgi; 2019: Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations

Bennett, Nathan J.; Cisneros-Montemayor, Andrés M.; Blythe, Jessica; Silver, Jennifer J.; Singh, Gerald; Andrews, Nathan; Calò, Antonio; Christie, Patrick; Di Franco, Antonio; Finkbeiner, Elena M.; Gelcich, Stefan; Guidetti, Paolo; Harper, Sarah; Hotte, Ngaio; Kittinger, John N.; Le Billon, Philippe; Lister, Jane; de la Lama, Rocío López; McKinley, Emma; Scholtens, Joeri; Solås, Ann-Magnhild; Sowman, Merle; Talloni-Álvarez, Nicolás; Teh, Lydia C.L.; Voyer, Michelle; Sumaila, U. Rashid; 2019: Towards a sustainable and equitable blue economy

Johnsen, Jahn Petter; Hersoug, Bjørn; Solås, Ann-Magnhild; 2014: The creation of coastal space – how local ecological knowledge becomes relevant

Solås, Ann-Magnhild; 2014: En regjerlig kyst? Kunnskap og politikk i kystsoneplanlegging

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; 2012: Fra fisker, via byråkrat og forsker til plan - om bruken av lokal kunnskap i arealplanprosessen

Ann-Magnhild har 60 andre publikasjoner i Cristin:

Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth; 2019: "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen

Solås, Ann-Magnhild; 2019: Fra uregjerlig natur til leverandør av naturgoder?

Solås, Ann-Magnhild; 2019: Hva når kommunen ikke bestemmer? Eksempel fra kanadisk lokal planlegging

Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg; 2019: Introducing the ecosystem services concept in Norwegian coastal governance: gradual change or shallow reform?

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; 2019: How can different planning approaches increase coastal governance integration? Case studies from Norway

Solås, Ann-Magnhild; Boge, Lidunn Mosaker; 2019: Nytt tankesett på vei inn i kystforvaltningen

Kvalvik, Ingrid; Solås, Ann-Magnhild; Sørdahl, Patrick Berg; 2019: How can the choice of plan types affect coastal governance integration in Norway?

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Sørdahl, Patrick Berg; 2019: Ecosystem services and coastal governance

Solås, Ann-Magnhild; 2019: Comparing salmon farming governance in four northern countries (FourSalmon)

Solås, Ann-Magnhild; Størkersen, Kristine Vedal; 2019: FairCoast. Forskning for mer helhetlig kystsoneforvaltning

Junttila, Juho; Dijkstra, Noortje; Sørensen, Steffen Aagaard; Cochrane, Sabine K.J.; Landfald, Bjarne; RØberg, stian; Arbo, Peter; Knol, Maaike; Solås, Ann-Magnhild; Nilsen, Heidi Rapp; Buanes, Arild; Leikvin, Øyvind; 2019: Barents Sea Drill cuttings research initiative (BARCUT)-project - End report

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Nyrud, Thomas; Karlsen, Kine Mari; 2018: Havbruk - ringvirkninger og forvaltning

Solås, Ann-Magnhild; 2018: Coreplan: Er fokus på økosystemtjenester nyttig i norsk kystplanlegging?

Solås, Ann-Magnhild; 2018: Coreplan: Helhetlig kystsoneforvaltning

Solås, Ann-Magnhild; 2018: Økosystemtjenester i kystsoneplanlegging

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; 2017: Forvaltningen - en ressurs eller hemsko for fremtidig utvikling?

Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2017: Regelrett eller rett regel? Handtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremseth, Gunnbjørn; Bremset, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein; 2017: Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2017: Regelrett eller rett regel? OM FHF sitt regelverksprosjekt og erfaringer

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; 2017: Controversies, aquaculture governance and coastal zone planning

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn; 2017: Hvordan planlegges kystsonen? Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Solås, Ann-Magnhild; 2017: Social sustainability in aquaculture governance: From general statements to practical politics

Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Hersoug, Bjørn; 2017: Planpraksis i sjø – Kartlegging av gjeldende planpraksis etter PBL i sjøområdene

Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Solås, Ann-Magnhild; 2017: Governing coastal space: The applicability of an ecosystem service approach in municipal coastal zone planning in Norway

Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Sørdahl, Patrick Berg; Hersoug, Bjørn; 2017: Kystsoneplanlegging – hva er forskerne opptatte av?

Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi; 2017: Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog)

Sundsvold, Bente; Armstrong, Claire W.; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Thuestad, Alma Elizabeth; Brattland, Camilla; 2017: Integrated coastal resource management and planning - Ecosystem services and coastal governance

Solås, Ann-Magnhild; 2017: Salmon farming in Norway – Controversies, challenges and regulatory responses

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2017: "Regelrett eller rett regel?" - håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2016: Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett - Forprosjekt

Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2016: Forvaltningspraksis - Havbruk. Foreløpige funn fra intervju med forvaltningen

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar; 2016: Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen

Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; 2016: Praktisering av regelverket – hva mener forvaltere og oppdrettere?

Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Organisering av havbruksforvaltningen – Et velsmurt maskineri rigget for vekst?

Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; 2016: Regelrett eller rett regel - håndtering og praktisering av regelverk for havbruk

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; 2016: Utfordringer med statlige og kommunale forvaltningsgrenser

Solås, Ann-Magnhild; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; 2016: Enklere havbruksforvaltning - hva er utfordringene?

Solås, Ann-Magnhild; 2016: Coreplan: Integrated coastal resource management and planning – Ecosystem services and coastal governance

Solås, Ann-Magnhild; 2016: Coreplan: Integrated coastal resource management and planning – Ecosystem services and coastal governance

Solås, Ann-Magnhild; 2016: Coreplan: Integrated coastal resource management and planning – Ecosystem services and coastal governance

Solås, Ann-Magnhild; 2016: Konsekvensvurderinger i kystsoneplanlegging

Solås, Ann-Magnhild; 2016: Om Coreplan: Integrated coastal resource management and planning – Ecosystem services and coastal governance

Solås, Ann-Magnhild; 2016: Success stories - Or two successes and a failure

Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status

Johnsen, Jahn Petter; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Aquaculture governance and controversy in Norway

Solås, Ann-Magnhild; 2015: Enacting nature – Knowledge and politics in Norwegian coastal zone planning

Solås, Ann-Magnhild; Knol, Maaike; Arbo, Peter; 2015: Involving the industry: Regulation of discharges from petroleum activities in the Arctic

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Karlsen, Kine Mari; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgårde, Bjørn; Asche, Frank; Robertsen, Roy; 2015: Effekter av rettslig rammeverk - Er det rettslige- og forvaltningsmessige rammeverket for havbruksnæringen rigget for vekst?

Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; 2015: Effekter av rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring – regelverksforenklinger

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Historisk utvikling av bærekraftbegrepet - balanse og næringsnøytralitet

Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Pettersen, Ingrid K.; 2015: Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen

Andreassen, Otto; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; 2015: Havbruksforvaltning; behov for samordning, forenkling og eller forbedring?

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; 2015: Effekter av rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - regelverksforenklinger

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Forvaltningspraksis - Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen og behov for regelverksforenklinger

Andreassen, Otto; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Utvikling av et bærekraftsbarometer for norsk lakseoppdrett

Robertsen, Roy; Solås, Ann-Magnhild; 2015: Effekter av rettslig rammeverk

Solås, Ann-Magnhild; 2014: Med lov og skjønn skal kysten forvaltes

Solås, Ann-Magnhild; Johnsen, Jahn Petter; 2014: Med lov og skjønn skal kysten forvaltes

Solås, Ann-Magnhild; 2013: Who governs? The role of local authorities, public agencies and the Sami Parliament in coastal zone planning in Norway

Solås, Ann-Magnhild; 2011: Putting fishers' knowledge to use - fishers as experts