Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Anlaug Ådland Hansen

Mitt fagfelt er knytta til emballering og korleis det påverkar produktkvaliteten (f.eks sjømat, kjøttprodukt); ulike pakkegassar/modifisert atmosfære, aktiv emballering (t.d. CO2-emitter), emballasjemateriale og emballeringsteknologiar, og effekt på bakterievekst (tradisjonelle dyrking) og mikrobiota (DNA-sekvensering), kjemiske/fysiske eigenskapar og sensorisk kvalitet. Arbeidet omfattar også hygienisk kvalitet på råvare, relatert til emballering og holdbarheit.
Eg er utdanna sivilagronom ved NMBU, Institutt for husdyrfag (1999) med spesialisering innan akvakultur og sjømatkvalitet. Doktorgraden (tildelt desember 2008, NMBU) omhandla gasspakking med redusert gassvolum og bruk av CO2-emitter til torsk og laks, og effekt på mikrobiologisk og sensorisk kvalitet.
Prosjekt eg jobbar med (off.finansierte/direkte betalte oppdrag), inkludert som prosjektleiar, er i samarbeid med industri, inkludert arbeid retta mot reduksjon av matsvinn, både nasjonalt og i EUs Platform-arbeid.

Anlaug Ådland Hansen har 35 publikasjoner ved Nofima:

Effect of liquid absorbent pads and packaging parameters on drip loss and quality of chicken breast fillets

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsen-Nygaard, Julie; Hansen, Anlaug Ådland; Carlehög, Mats; Liland, Kristian Hovde

2021

Biodegradable Active Packaging as an Alternative to Conventional Packaging: A Case Study with Chicken Fillets

Sarfraz, Jawad; Hansen, Anlaug Ådland; Haugen, John-Erik; Le, Trung-Anh; Nilsen, Jorunn; Skaret, Josefine; Huynh, Tan Phat; Pettersen, Marit Kvalvåg

2021

Holdbarhet på produkter av bløytet-, fryst- og tint tørrfisk. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjúrður; Rotabakk, Bjørn Tore; Hansen, Anlaug Ådland; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Rode, Tone Mari; Martinsen, Gustav

2019

Improved Microbial Control of CO2 Packaged Salmon Fillets Compared to Whole, Gutted Salmon

Hansen, Anlaug Ådland; Moen, Birgitte; Storø, Pål Georg; Pettersen, Marit Kvalvåg

2018

Effect of the Absorber Capacity and Gas Composition on the Quality and Liquid loss of Fresh Meat Product

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsen-Nygaard, Julie; Liland, Kristian Hovde; Hansen, Anlaug Ådland

2017

Effect of vacuum or modified atmosphere packaging (MAP) in combination with a CO2 emitter on quality parameters of cod loins (Gadus morhua)

Hansen, Anlaug Ådland; Moen, Birgitte; Rødbotten, Marit; Berget, Ingunn; Pettersen, Marit Kvalvåg

2016

Contamination of salmon fillets and processing plants with spoilage bacteria

Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Hansen, Anlaug Ådland; Langsrud, Solveig

2016

CO2-emitter gir bedre produktkvalitet

Hansen, Anlaug Ådland; Pettersen, Marit Kvalvåg

2016

Hvordan Laksen har det best

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland

2015

Hvordan laksefilet har det best

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland

2015

Smaker frem sjømatkvalitet

Hersleth, Margrethe; Langsrud, Solveig; Hansen, Anlaug Ådland

2015

Effect of Transport Packaging and Repackaging into Modified Atmosphere on Shelf Life and Quality of Thawed Atlantic Cod Loins

Hansen, Anlaug Ådland; Rødbotten, Marit; Lea, Per; Rotabakk, Bjørn Tore; Birkeland, Sveinung; Pettersen, Marit Kvalvåg

2015

Bedre bakteriekontroll= Økt laksekvalitet

Pettersen, Marit Kvalvåg; Moen, Birgitte; Hansen, Anlaug Ådland

2015

Effect of Different Packaging Methods on Quality and Shelf Life of Fresh Reindeer Meat

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland; Mielnik, Maria Bogumila

2014

Emballering av fisk

Hansen, Anlaug Ådland; Pettersen, Marit Kvalvåg

2013

Quality of meat as affected by storage and packaging

Pettersen, Marit Kvalvåg; Skaret, Josefine; Hansen, Anlaug Ådland

2013

Advances in bulk packaging for the transport of fresh fish

Hansen, Anlaug ådland; Svanes, Erik; Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Rotabakk, Bjørn T

2012

The Effect of Crowding Stress on Bacterial Growth and Sensory Properties of Chilled Atlantic Salmon Fillets

Hansen, Anlaug ådland; Rødbotten, Marit; Eie, Thomas; Lea, Per; Rudi, Knut; Mørkøre, Turid

2012

Hvordan samsvarer mikrobiologiske metoder og TMA med forbrukernes preferanse av fersk-fisk kvalitet?

Hansen, Anlaug Ådland; Tomic, Oliver; Langsrud, Solveig; Esaiassen, Margrethe; Næs, Tormod; Rødbotten, Marit

2010

New technologies for extending shelf life

Eie, Thomas; Larsen, Hanne; Sørheim, Oddvin; Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug; Wold, Jens-Petter; Naterstad, Kristine; Mielnik, Maria Bogumila

2007

Tekstur i regnbueørret

Hansen, Anlaug Ådland; Unander, Elise; Mørkøre, Turid

2000