Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Anlaug Ådland Hansen

Eg tilhøyrer emballasjegruppa ved Nofima Mat, der fokuset mitt er på emballering av fisk og mikrobiologisk kvalitet av fersk fisk. I tillegg arbeider eg også med emballering av andre typar matvarer der eg undersøker effekten av emballasjemateriale, emballeringsmetode og korleis dette påverkar kvaliteten ved lagring. Doktorgradsarbeidet mitt omhandla modifisert atmosfærepakking (MAP) av fersk fisk med redusert frivolum ved bruk av ein CO2-emitter, og endring av kvalitet ved kjølelagring. Dette omhandla analyse av både bakteriell vekst og diversitet (tradisjonell dyrkingsmetodar og analyse av bakterielt 16S rDNA), sensoriske endringar, flyktige komponentar, tekstur, farge, pH og væsketap. Utdanning Cand.agric innan akvakultur, med hovudfokuspå post mortem kvalitet på fisk (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 1999). PhD innan aktiv emballering (MAP med redusert frivolum og ein CO2-emitter) og kvalitetsendringar av fersk fisk (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2008).

Anlaug Ådland har 17 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Pettersen, Marit Kvalvåg; Grøvlen, Magnhild Seim; Storø, Pål Georg; Hansen, Anlaug Ådland; 2019: Reducing plastic by using recyclable materials without compromising quality and shelf life of salmon fillets

Hansen, Anlaug Ådland; Moen, Birgitte; Storø, Pål Georg; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2018: Improved Microbial Control of CO2 Packaged Salmon Fillets Compared to Whole, Gutted Salmon

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsen-Nygaard, Julie; Liland, Kristian Hovde; Hansen, Anlaug Ådland; 2017: Effect of the Absorber Capacity and Gas Composition on the Quality and Liquid loss of Fresh Meat Product

Hansen, Anlaug Ådland; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; 2017: Packaging concepts for cod and effect on microbiota and sensory quality

Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Hansen, Anlaug Ådland; Langsrud, Solveig; 2016: Contamination of salmon fillets and processing plants with spoilage bacteria

Hansen, Anlaug Ådland; Moen, Birgitte; Rødbotten, Marit; Berget, Ingunn; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2016: Effect of vacuum or modified atmosphere packaging (MAP) in combination with a CO2 emitter on quality parameters of cod loins (Gadus morhua)

Hansen, Anlaug Ådland; Rødbotten, Marit; Lea, Per; Rotabakk, Bjørn Tore; Birkeland, Sveinung; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2015: Effect of Transport Packaging and Repackaging into Modified Atmosphere on Shelf Life and Quality of Thawed Atlantic Cod Loins

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland; Mielnik, Maria Bogumila; 2014: Effect of Different Packaging Methods on Quality and Shelf Life of Fresh Reindeer Meat

Pettersen, Marit Kvalvåg; Skaret, Josefine; Hansen, Anlaug Ådland; 2013: Quality of meat as affected by storage and packaging

Hansen, Anlaug Ådland; Rødbotten, Marit; Eie, Thomas; Lea, Per; Rudi, Knut; Mørkøre, Turid; 2012: The Effect of Crowding Stress on Bacterial Growth and Sensory Properties of Chilled Atlantic Salmon Fillets

Hansen, Anlaug Ådland; Svanes, Erik; Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Rotabakk, Bjørn Tore; 2012: Advances in bulk packaging for the transport of fresh fish

Hansen, Anlaug Ådland; Høy, Martin; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2009: Prediction of Optimal CO2 Emitter Capacity Developed for Modified Atmosphere Packaging of Fresh Salmon Fillets (Salmo salar L.)

Hansen, Anlaug Ådland; Mørkøre, Turid; Rudi, Knut; Langsrud, Øyvind; Langsrud, Øyvind; Eie, Thomas; Eie, Thomas; 2009: The combined effect of superchilling and modified atmosphere packaging using CO2 emitter on quality during chilled storage of pre-rigor salmon fillets (Salmo salar)

Hansen, Anlaug Ådland; Mørkøre, Turid; Rudi, Knut; Rødbotten, Marit; Bjerke, Frøydis; Eie, Thomas; Eie, Thomas; 2009: Quality Changes of Prerigor Filleted Atlantic Salmon (Salmo salar L.) Packaged in Modified Atmosphere Using CO2 Emitter, Traditional MAP, and Vacuum

Eie, Thomas; Larsen, Hanne; Sørheim, Oddvin; Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland; Wold, Jens-Petter; Naterstad, Kristine; Mielnik, Maria Bogumila; 2007: New technologies for extending shelf life

Hansen, Anlaug Ådland; Mørkøre, Turid; Rudi, Knut; Olsen, Elisabeth; Olsen, Elisabeth Fjærvoll; Eie, Thomas; Eie, Thomas; 2007: Quality Changes during Refrigerated Storage of MA-Packaged Pre-rigor Fillets of Farmed Atlantic Cod (Gadus morhua L.) Using Traditional MAP, CO(2) Emitter, and Vacuum

Mørkøre, Turid; Hansen, Anlaug Ådland; Unander, E.; Einen, Olai; 2002: Composition, liquid leakage and mechanical properties of farmed rainbow trout: Variation between fillet sections and the impact of ice and frozen storage

Anlaug Ådland har 38 andre publikasjoner i Cristin:

Pettersen, Marit Kvalvåg; Seim Grøvlen, Magnhild; Storø, Pål Georg; Hansen, Anlaug Ådland; 2019: Reducing plastic by using recyclable materials without compromising quality and shelf life of salmon fillets

Joensen, Sjurdur; Hansen, Anlaug Ådland; Rotabakk, Bjørn Tore; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Carlehög, Mats; Rode, Tone Mari; 2019: Holdbarheten på tørrfisk og utvannet tørrfisk

Hansen, Anlaug Ådland; 2019: Quality and shelf life of anaerobic packaged mackerel fillets by use of recyclable packaging materials

Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn Tore; Hansen, Anlaug Ådland; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Rode, Tone Mari; Martinsen, Gustav; 2019: Holdbarhet på produkter av bløytet-, fryst- og tint tørrfisk. Faglig sluttrapport

Hansen, Anlaug Ådland; 2018: Hvorfor emballere mat

Hansen, Anlaug Ådland; 2018: Slik kan eksporten av laksefileter økes. Bedre emballasje gir større mulighet for å eksportere fileter, og ikke bare hel laks

Hansen, Anlaug Ådland; 2018: Film: Riktig produksjonsmetode forlenger holdbarheten. Foredrag: Ta kontroll på bakteriene for lengre holdbarhet

Hansen, Anlaug Ådland; Pettersen, Marit Kvalvåg; Saxegård, Simen; Møller, Hanne; Larsen, Hanne; 2018: Reduction of food waste by packaging

Hansen, Anlaug Ådland; 2018: Rehydrated and ready-to-use products of Dried cod (Stockfish) and Dried salt-cured cod

Hansen, Anlaug Ådland; 2018: Emballering og holdbarhet

Hansen, Anlaug Ådland; 2017: Emballasje? Ja takk!

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsen-Nygaard, Julie; Liland, Kristian Hovde; Hansen, Anlaug Ådland; 2017: Effect of the Absorber Capacity and Gas Composition on the Quality and Liquid loss of Fresh Meat Product.

Hansen, Anlaug Ådland; Moen, Birgitte; Langsrud, Solveig; Berget, Ingunn; Gaarder, Mari; Skaret, Josefine; 2017: Packaging concepts for Atlantic cod and effect on microbiota and sensory quality

Hansen, Anlaug Ådland; 2017: Bakteriehemming ved emballering

Hansen, Anlaug Ådland; 2017: Packaging concepts for Atlantic cod and effect on microbiota and sensory quality

Langsrud, Solveig; Hansen, Anlaug Ådland; Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; 2017: Hygiene og renhold i hvitfiskmottak

Hansen, Anlaug Ådland; 2016: Kvalitetsbevaring av pre-rigor filetert laks ved forbedret emballering

Hansen, Anlaug Ådland; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2016: CO2-emitter gir bedre produktkvalitet

Hansen, Anlaug Ådland; 2016: CO2 tar fiskebakteriene. Tilførsel av CO2 kan få ferskpakket fisk til å holde seg fersk lenger.

Næs, Helga; Hansen, Anlaug Ådland; 2016: Packaging challenges and solutions with focus on fish

Pettersen, Marit Kvalvåg; Larsen, Hanne; Hansen, Anlaug Ådland; Nilsen-Nygaard, Julie; Lien, Isabell; Leufvén, Per Gustav Anders; Espedal, Aud; Sørheim, Oddvin; 2016: Packaging group – Research Focus and projects

Hansen, Anlaug Ådland; Moen, Birgitte; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2016: Effect of packaging atmosphere on microbiota of fresh chicken breast fillets

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland; 2016: Effect of Liquid Absorber Capacity and Gas composition on the quality of meat product

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hansen, Anlaug Ådland; Tobiassen, Torbjørn; 2016: SmartFish – Electronic tracking of your fish

Hansen, Anlaug Ådland; 2016: Torsk holder lengre med CO2

Pettersen, Marit Kvalvåg; Moen, Birgitte; Hansen, Anlaug Ådland; 2015: Bedre bakteriekontroll= Økt laksekvalitet

Hersleth, Margrethe; Langsrud, Solveig; Hansen, Anlaug Ådland; 2015: Smaker frem sjømatkvalitet

Hansen, Anlaug Ådland; 2015: Kan fjerne isen ved god kjølekjede

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland; 2015: Hvordan laksefilet har det best

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug Ådland; 2015: Hvordan Laksen har det best

Hansen, Anlaug Ådland; 2014: Mikrobiologisk kvalitet

Hansen, Anlaug Ådland; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2013: Emballering av fisk

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Hansen, Anlaug Ådland; 2013: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet (forprosjekt). Nivå av bakterier og kartlegging av bakterieflora/mikrobiota på pre-rigor produsert islagret laksefilet

Pettersen, Marit Kvalvåg; Skaret, Josefine; Hansen, Anlaug Ådland; 2013: Quality of meat as affected by storage and packaging

Svanes, Erik; Hansen, Anlaug Ådland; 2011: OR.29.11 Marinepack 2010: LEVERANSEFORSØK TORSKELOINS NEDERLAND OG ÅS:I. Test av fiberemballasje for transport av torskeloins (temperaturregistreringer og miljøanalyse)II. Holdbarhetsstudie av repakka torskeloins (forbrukerforpakning, MAP)

Hansen, Anlaug Ådland; Tomic, Oliver; Langsrud, Solveig; Esaiassen, Margrethe; Næs, Tormod; Rødbotten, Marit; 2010: Hvordan samsvarer mikrobiologiske metoder og TMA med forbrukernes preferanse av fersk-fisk kvalitet?

Hansen, Anlaug Ådland; Rotabakk, Bjørn Tore; Svanes, Erik; Sivertsvik, Morten; Hanssen, Ole Jørgen; 2010: Environmental approach of packaging materials for an effective and quality preservative distribution and packaging of raw fish products

Hansen, Anlaug Ådland; Unander, Elise; Mørkøre, Turid; 2000: Tekstur i regnbueørret