Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Anlaug Ådland Hansen

Eg tilhøyrer emballasjegruppa ved Nofima Mat, der fokuset mitt er på emballering av fisk og mikrobiologisk kvalitet av fersk fisk. I tillegg arbeider eg også med emballering av andre typar matvarer der eg undersøker effekten av emballasjemateriale, emballeringsmetode og korleis dette påverkar kvaliteten ved lagring. Doktorgradsarbeidet mitt omhandla modifisert atmosfærepakking (MAP) av fersk fisk med redusert frivolum ved bruk av ein CO2-emitter, og endring av kvalitet ved kjølelagring. Dette omhandla analyse av både bakteriell vekst og diversitet (tradisjonell dyrkingsmetodar og analyse av bakterielt 16S rDNA), sensoriske endringar, flyktige komponentar, tekstur, farge, pH og væsketap. Utdanning Cand.agric innan akvakultur, med hovudfokuspå post mortem kvalitet på fisk (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 1999). PhD innan aktiv emballering (MAP med redusert frivolum og ein CO2-emitter) og kvalitetsendringar av fersk fisk (Universitetet for miljø- og biovitenskap, 2008).

Anlaug Ådland har 17 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Pettersen, Marit Kvalvåg; Grøvlen, Magnhild Seim; Storø, Pål Georg; Hansen, Anlaug; 2019: Reducing plastic by using recyclable materials without compromising quality and shelf life of salmon fillets

Hansen, Anlaug; Moen, Birgitte; Storø, Pål Georg; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2018: Improved Microbial Control of CO2 Packaged Salmon Fillets Compared to Whole, Gutted Salmon

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsen-Nygaard, Julie; Liland, Kristian Hovde; Hansen, Anlaug; 2017: Effect of the Absorber Capacity and Gas Composition on the Quality and Liquid loss of Fresh Meat Product

Hansen, Anlaug; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; 2017: Packaging concepts for cod and effect on microbiota and sensory quality

Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Hansen, Anlaug; Langsrud, Solveig; 2016: Contamination of salmon fillets and processing plants with spoilage bacteria

Hansen, Anlaug; Moen, Birgitte; Rødbotten, Marit; Berget, Ingunn; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2016: Effect of vacuum or modified atmosphere packaging (MAP) in combination with a CO2 emitter on quality parameters of cod loins (Gadus morhua)

Hansen, Anlaug; Rødbotten, Marit; Lea, Per; Rotabakk, Bjørn Tore; Birkeland, Sveinung; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2015: Effect of Transport Packaging and Repackaging into Modified Atmosphere on Shelf Life and Quality of Thawed Atlantic Cod Loins

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug; Mielnik, Maria bogumila; 2014: Effect of Different Packaging Methods on Quality and Shelf Life of Fresh Reindeer Meat

Pettersen, Marit Kvalvåg; Skaret, Josefine; Hansen, Anlaug; 2013: Quality of meat as affected by storage and packaging

Hansen, Anlaug; Rødbotten, Marit; Eie, Thomas; Lea, Per; Rudi, Knut; Mørkøre, Turid; 2012: The Effect of Crowding Stress on Bacterial Growth and Sensory Properties of Chilled Atlantic Salmon Fillets

Hansen, Anlaug; Svanes, Erik; Hanssen, Ole Jørgen; Vold, Mie; Rotabakk, Bjørn Tore; 2012: Advances in bulk packaging for the transport of fresh fish

Hansen, Anlaug; Høy, Martin; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2009: Prediction of Optimal CO2 Emitter Capacity Developed for Modified Atmosphere Packaging of Fresh Salmon Fillets (Salmo salar L.)

Hansen, Anlaug; Mørkøre, Turid; Rudi, Knut; Langsrud, Øyvind; Langsrud, Øyvind; Eie, Thomas; Eie, Thomas; 2009: The combined effect of superchilling and modified atmosphere packaging using CO2 emitter on quality during chilled storage of pre-rigor salmon fillets (Salmo salar)

Hansen, Anlaug; Mørkøre, Turid; Rudi, Knut; Rødbotten, Marit; Bjerke, Frøydis; Eie, Thomas; Eie, Thomas; 2009: Quality Changes of Prerigor Filleted Atlantic Salmon (Salmo salar L.) Packaged in Modified Atmosphere Using CO2 Emitter, Traditional MAP, and Vacuum

Eie, Thomas; Larsen, Hanne; Sørheim, Oddvin; Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug; Wold, Jens-Petter; Naterstad, Kristine; Mielnik, Maria bogumila; 2007: New technologies for extending shelf life

Hansen, Anlaug; Mørkøre, Turid; Rudi, Knut; Olsen, Elisabeth; Olsen, Elisabeth Fjærvoll; Eie, Thomas; Eie, Thomas; 2007: Quality Changes during Refrigerated Storage of MA-Packaged Pre-rigor Fillets of Farmed Atlantic Cod (Gadus morhua L.) Using Traditional MAP, CO(2) Emitter, and Vacuum

Mørkøre, Turid; Hansen, Anlaug; Unander, E.; Einen, Olai; 2002: Composition, liquid leakage and mechanical properties of farmed rainbow trout: Variation between fillet sections and the impact of ice and frozen storage

Anlaug Ådland har 35 andre publikasjoner i Cristin:

Pettersen, Marit Kvalvåg; Seim Grøvlen, Magnhild; Storø, Pål Georg; Hansen, Anlaug; 2019: Reducing plastic by using recyclable materials without compromising quality and shelf life of salmon fillets

Hansen, Anlaug; 2018: Hvorfor emballere mat

Hansen, Anlaug; 2018: Slik kan eksporten av laksefileter økes. Bedre emballasje gir større mulighet for å eksportere fileter, og ikke bare hel laks

Hansen, Anlaug; 2018: Film: Riktig produksjonsmetode forlenger holdbarheten. Foredrag: Ta kontroll på bakteriene for lengre holdbarhet

Hansen, Anlaug; Pettersen, Marit Kvalvåg; Saxegård, Simen; Møller, Hanne; Larsen, Hanne; 2018: Reduction of food waste by packaging

Hansen, Anlaug; 2018: Rehydrated and ready-to-use products of Dried cod (Stockfish) and Dried salt-cured cod

Hansen, Anlaug; 2018: Emballering og holdbarhet

Hansen, Anlaug; 2017: Emballasje? Ja takk!

Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsen-Nygaard, Julie; Liland, Kristian Hovde; Hansen, Anlaug; 2017: Effect of the Absorber Capacity and Gas Composition on the Quality and Liquid loss of Fresh Meat Product.

Hansen, Anlaug; Moen, Birgitte; Langsrud, Solveig; Berget, Ingunn; Gaarder, Mari; Skaret, Josefine; 2017: Packaging concepts for Atlantic cod and effect on microbiota and sensory quality

Hansen, Anlaug; 2017: Bakteriehemming ved emballering

Hansen, Anlaug; 2017: Packaging concepts for Atlantic cod and effect on microbiota and sensory quality

Langsrud, Solveig; Hansen, Anlaug; Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; 2017: Hygiene og renhold i hvitfiskmottak

Hansen, Anlaug; 2016: Kvalitetsbevaring av pre-rigor filetert laks ved forbedret emballering

Hansen, Anlaug; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2016: CO2-emitter gir bedre produktkvalitet

Hansen, Anlaug; 2016: CO2 tar fiskebakteriene. Tilførsel av CO2 kan få ferskpakket fisk til å holde seg fersk lenger.

Næs, Helga; Hansen, Anlaug; 2016: Packaging challenges and solutions with focus on fish

Pettersen, Marit Kvalvåg; Larsen, Hanne; Hansen, Anlaug; Nilsen-Nygaard, Julie; Lien, Isabell; Leufvén, Per Gustav Anders; Espedal, Aud; Sørheim, Oddvin; 2016: Packaging group – Research Focus and projects

Hansen, Anlaug; Moen, Birgitte; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2016: Effect of packaging atmosphere on microbiota of fresh chicken breast fillets

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug; 2016: Effect of Liquid Absorber Capacity and Gas composition on the quality of meat product

Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Hansen, Anlaug; Tobiassen, Torbjørn; 2016: SmartFish – Electronic tracking of your fish

Hansen, Anlaug; 2016: Torsk holder lengre med CO2

Pettersen, Marit Kvalvåg; Moen, Birgitte; Hansen, Anlaug; 2015: Bedre bakteriekontroll= Økt laksekvalitet

Hersleth, Margrethe; Langsrud, Solveig; Hansen, Anlaug; 2015: Smaker frem sjømatkvalitet

Hansen, Anlaug; 2015: Kan fjerne isen ved god kjølekjede

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug; 2015: Hvordan laksefilet har det best

Pettersen, Marit Kvalvåg; Hansen, Anlaug; 2015: Hvordan Laksen har det best

Hansen, Anlaug; 2014: Mikrobiologisk kvalitet

Hansen, Anlaug; Pettersen, Marit Kvalvåg; 2013: Emballering av fisk

Heir, Even; Langsrud, Solveig; Moen, Birgitte; Hansen, Anlaug; 2013: Produksjonshygiene og holdbarhet av pre-rigor laksefilet (forprosjekt). Nivå av bakterier og kartlegging av bakterieflora/mikrobiota på pre-rigor produsert islagret laksefilet

Pettersen, Marit Kvalvåg; Skaret, Josefine; Hansen, Anlaug; 2013: Quality of meat as affected by storage and packaging

Svanes, Erik; Hansen, Anlaug; 2011: OR.29.11 Marinepack 2010: LEVERANSEFORSØK TORSKELOINS NEDERLAND OG ÅS:I. Test av fiberemballasje for transport av torskeloins (temperaturregistreringer og miljøanalyse)II. Holdbarhetsstudie av repakka torskeloins (forbrukerforpakning, MAP)

Hansen, Anlaug; Tomic, Oliver; Langsrud, Solveig; Esaiassen, Margrethe; Næs, Tormod; Rødbotten, Marit; 2010: Hvordan samsvarer mikrobiologiske metoder og TMA med forbrukernes preferanse av fersk-fisk kvalitet?

Hansen, Anlaug; Rotabakk, Bjørn Tore; Svanes, Erik; Sivertsvik, Morten; Hanssen, Ole Jørgen; 2010: Environmental approach of packaging materials for an effective and quality preservative distribution and packaging of raw fish products

Hansen, Anlaug; Unander, Elise; Mørkøre, Turid; 2000: Tekstur i regnbueørret