Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner

Biografi Anette Wold Åsli

Jeg jobber innenfor fagfeltet mikrobiologi, både bakterier og sopp. Metodene jeg bruker er tradisjonelle mikrobiologiske metoder, genteknologi og FTIR-spektrometri. Jeg er utdannet høgskolekandidat i bioteknologi og har en Cand.mag.grad i miljøteknologi. Tidligere har jeg arbeidet ved Norges veterinærhøgskole.

Anette Wold har 8 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Shapaval, Volha; Møretrø, Trond; Åsli, Anette Wold; Suso, Henri-Pierre; Schmitt, J; Lillehaug, D.; Kohler, Achim; 2017: A novel library-independent approach based on high-throughput cultivation in Bioscreen and fingerprinting by FTIR spectroscopy for microbial source tracking in food industry

Shapaval, Volha; Schmitt, J.; Møretrø, Trond; Suso, Henri-Pierre; Skaar, Ida; Åsli, Anette Wold; Lillehaug, Dag; Kohler, Achim; 2013: Characterization of food spoilage fungi by FTIR spectroscopy

Shapaval, Volha; Walczak, Beata; Gognies, Sabine; Møretrø, Trond; Suso, Henri-Pierre; Åsli, Anette Wold; Belarbi, Abdelkader; Kohler, Achim; 2013: FTIR spectroscopic characterization of differently cultivated food related yeasts

Habimana, Olivier; Heir, Even; Langsrud, Solveig; Åsli, Anette Wold; Møretrø, Trond; 2010: Enhanced Surface Colonization by Escherichia coli O157:H7 in Biofilms Formed by an Acinetobacter calcoaceticus Isolate from Meat-Processing Environments

Shapaval, Volha; Møretrø, Trond; Suso, Henri-Pierre; Åsli, Anette Wold; Schmitt, Jurgen; Lillehaug, Dag; Martens, Harald; Böcker, Ulrike; Kohler, Achim; 2010: A high-throughput microcultivation protocol for FTIR spectroscopic characterization and identification of fungi

Yazdankhah, Siamak Pour; Åsli, Anette Wold; Sørum, Henning; Oppegaard, Hanne; Sunde, Marianne; 2006: Fusidic acid resistance, mediated by fusB, in bovine coagulase-negative staphylococci

Sunde, Marianne; Heiene, Reidun; Fonnum, Karin Jannicke; Åsli, Anette Wold; 2003: Leptospirose - en infeksjon med ny aktualitet?

Sørum, Henning; L'Abée-Lund, Trine; L'Abée-Lund, Trine Marie; Solberg, Asta; Åsli, Anette Wold; 2003: Integron-containing IncU plasmids pRAS1 and pAr-32 from the fish pathogen Aeromonas salmonicida