Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner

Biografi Anette Wold Åsli

Jeg jobber innenfor fagfeltet mikrobiologi, både bakterier og sopp. Metodene jeg bruker er tradisjonelle mikrobiologiske metoder, genteknologi og FTIR-spektrometri. Jeg er utdannet høgskolekandidat i bioteknologi og har en Cand.mag.grad i miljøteknologi. Tidligere har jeg arbeidet ved Norges veterinærhøgskole.