Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Anette McLeod

Jeg hører til forskningsområdet «Trygg og holdbar mat» og jobber for tiden som post doc i prosjektet «Pathogens in the food chain – persistence, elimination and risk management». I Nofima sin nye Patogen prosesshall kan vi studere sykdomsfremkallende bakterier i et realistisk produksjonsmiljø for å forebygge alvorlige matforgiftninger. Vi kan produsere, pakke og lagre mat av ulike slag, tilsette bakterier, undersøke hvordan de oppfører seg, og utvikle metoder som sikrer trygg mat. Jeg er involvert i forskning på enterohemoragiske E. coli (EHEC) i spekepølse. I tillegg jobber jeg med ulike metoder, som f.eks. UV-behandling, for å redusere forringende og sykdomsfremkallende bakteriearter i ulike matvarer.
Tidligere har jeg tatt doktorgraden min i molekylær mikrobiologi ved Nofima («Lactobacillus sakei – metabolisme og diversitet»), og jobbet som post doc i det Europeiske prosjektet «SysMO-LAB2» som omhandler komparativ systembiologi på ulike melkesyrebakteriearter.Jeg er fremdeles involvert i arbeid med melkesyrebakterieartene Lactobacillus (L.) plantarum og L. sakei. Vi ønsker å øke forståelsen omkring primærmetabolismen til ulike stammer isolert fra mat. L. plantarum finnes i varierte miljøer inkludert plante- og kjøttfermenteringer samt i tarmen vår og assosieres med positiv helseeffekt (probiotisk), mens L. sakei er spesialisert til å vokse og overleve på kjøtt og i kjøttprodukter. Den er mye brukt i næringsmiddelindustrien som startkulturer i produksjon av spekepølse, og den har potensiale som beskyttende kultur i konservering av kjøtt- og fiskeprodukter. Omics teknologi står sentralt i dette arbeidet.