Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Anette McLeod

Jeg hører til forskningsområdet «Trygg og holdbar mat» og jobber for tiden som post doc i prosjektet «Pathogens in the food chain – persistence, elimination and risk management». I Nofima sin nye Patogen prosesshall kan vi studere sykdomsfremkallende bakterier i et realistisk produksjonsmiljø for å forebygge alvorlige matforgiftninger. Vi kan produsere, pakke og lagre mat av ulike slag, tilsette bakterier, undersøke hvordan de oppfører seg, og utvikle metoder som sikrer trygg mat. Jeg er involvert i forskning på enterohemoragiske E. coli (EHEC) i spekepølse. I tillegg jobber jeg med ulike metoder, som f.eks. UV-behandling, for å redusere forringende og sykdomsfremkallende bakteriearter i ulike matvarer.
Tidligere har jeg tatt doktorgraden min i molekylær mikrobiologi ved Nofima («Lactobacillus sakei – metabolisme og diversitet»), og jobbet som post doc i det Europeiske prosjektet «SysMO-LAB2» som omhandler komparativ systembiologi på ulike melkesyrebakteriearter.Jeg er fremdeles involvert i arbeid med melkesyrebakterieartene Lactobacillus (L.) plantarum og L. sakei. Vi ønsker å øke forståelsen omkring primærmetabolismen til ulike stammer isolert fra mat. L. plantarum finnes i varierte miljøer inkludert plante- og kjøttfermenteringer samt i tarmen vår og assosieres med positiv helseeffekt (probiotisk), mens L. sakei er spesialisert til å vokse og overleve på kjøtt og i kjøttprodukter. Den er mye brukt i næringsmiddelindustrien som startkulturer i produksjon av spekepølse, og den har potensiale som beskyttende kultur i konservering av kjøtt- og fiskeprodukter. Omics teknologi står sentralt i dette arbeidet.

Anette har 12 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Drømtorp, Signe Marie; Carlehög, Mats; McLeod, Anette; 2018: Comparison of UV-C and Pulsed UV Light Treatments for Reduction of Salmonella, Listeria monocytogenes, and Enterohemorrhagic Escherichia coli on Eggs

Holck, Askild Lorentz; Axelsson, Lars; McLeod, Anette; Rode, Tone Mari; Heir, Even; 2017: Health and safety considerations of fermented sausages

McLeod, Anette; Færgestad, Ellen Mosleth; Rud, Ida; Branco dos Santos, Filipe; Snipen, Lars; Liland, Kristian Hovde; Axelsson, Lars; 2017: Effects of glucose availability in Lactobacillus sakei; metabolic change and regulation of the proteome and transcriptome

McLeod, Anette; Liland, Kristian Hovde; Haugen, John-Erik; Sørheim, Oddvin; Myhrer, Kristine S.; Holck, Askild Lorentz; 2017: Chicken fillets subjected to UV-C and pulsed UV light: Reduction of pathogenic and spoilage bacteria, and changes in sensory quality

Rode, Tone Mari; McLeod, Anette; Måge, Ingrid; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; 2017: Survival of Five Strains of Shiga Toxigenic Escherichia coli in a Sausage Fermentation Model and Subsequent Sensitivity to Stress from Gastric Acid and Intestinal Fluid

McLeod, Anette; Måge, Ingrid; Heir, Even; Axelsson, Lars; Holck, Askild Lorentz; 2016: Effect of relevant environmental stresses on survival of enterohemorrhagic Esherichia coli in dry-fermented sausage

McLeod, Anette; Brede, Dag Anders; Rud, Ida; Axelsson, Lars; 2013: Genome sequence of Lactobacillus sakei subsp. sakei LS 25, a commercial starter culture strain for fermented sausage

McLeod, Anette; Snipen, Lars; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars; 2011: Global transcriptome response in Lactobacillus sakei during growth on ribose

Nyquist, Otto Ludvig; McLeod, Anette; Brede, Dag Anders; Snipen, Lars; Aakra, Ågot; Nes, Ingolf F.; 2011: Comparative genomics of Lactobacillus sakei with emphasis on strains from meat

McLeod, Anette; Zagorec, Monique; Champomier-Verges, Marie-Christine; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars; 2010: Primary metabolism in Lactobacillus sakei food isolates by proteomic analysis

McLeod, Anette; Nyquist, Otto Ludvig; Snipen, Lars; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars; 2008: Diversity of Lactobacillus sakei strains investigated by phenotypic and genotypic methods

Takle, Harald Rune; Andersen, Øivind; McLeod, Anette; 2006: Cloning and characterization of the executioner caspases 3, 6, 7 and Hsp70 in hyperthermic Atlantic salmon (Salmo salar) embryos