Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner

Biografi Ane Meisland

Jeg jobber som senioringeniør ved avdeling for Mat og Helse på Nofima. Jeg jobber hovedsakelig med analyse av kjemiske komponenter i mat, ved bruk av væskekromatografi og massespektroskopi. Jeg har også kompetanse innen genekspresjon og arbeid med humane celler.