Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Ane Meisland

Jeg jobber som senioringeniør ved avdeling for Mat og Helse på Nofima. Jeg jobber hovedsakelig med analyse av kjemiske komponenter i mat, ved bruk av væskekromatografi og massespektroskopi. Jeg har også kompetanse innen genekspresjon og arbeid med humane celler.

Ane har 5 andre publikasjoner i Cristin:

Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Lundby, Frank; Krona, Annika; Langton, Maud; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Grimmer, Stine J Staavi; Kirkhus, Bente; 2014: The importance of correct extraction technique for proper measurement of lycopene in different food matrices

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Krona, Annika; Borge, Grethe Iren Andersen; Johansen, Silje; Steppeler, Christina; Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Langton, Maud; 2013: Effect of high-pressure homogenization (HPH) on release of carotenoids and fatty acids during in vitro digestion of tomato-based emulsions

Kirkhus, Bente; Afseth, Nils Kristian; Krona, Annika; Borge, Grethe Iren Andersen; Johansen, Silje; Steppeler, Christina; Meisland, Ane; Vogt, Kjell Gjermund; Langton, Maud; 2013: Effect of high-pressure homogenization (HPH) on release of lycopene and fatty acids during in vitro digestion of tomato-based emulsions

Holtung, Linda; Meisland, Ane; Aaby, Kjersti; Grimmer, Stine J Staavi; 2013: Biological effects of fruit juice enriched with natural polyphenols from black currant press-residue

Bengtsson, Gunnar; Velasco Pazos, Pablo; Schreiner, M; Mølmann, Jørgen; Johansen, Tor Jacob; Steindal, Anne Linn Hykkerud; Cartea González, Elena; Krumbein, Angelika; Lea, Per; Skaret, Josefine; Schmidt, Gesine; Hagen, Sidsel Fiskaa; Johansen, Silje; Glazowska, J; Aasen, Elin godager; Meisland, Ane; Seljåsen, Randi; 2012: Sensory Quality and Health-related Substances of Broccoli Grown at Different Latitudes