Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi André Løvaas

Jeg er utdannet bakersvenn og jobber under avdeling Mat og Helse i Nofimas eget prøvebakeri bakeri på Ås. Her spenner arbeidsdagen seg fra å jobbe inn mot store forskningsprosjekter innen cerealfag til å
hjelpe bedrifter med produktutvikling, forbedring og kvalitetssikring.
I tillegg til forskningen jobber jeg også mye med kunnskapsoverføring i form av kurs som spenner fra diplombakerutdannelsen for faglærte bakere med fartstid i bransjen, til praktiske bakekurs og
besøksordning for småskala og lokalmatprodusenter.
Som baker har jeg lang erfaring fra bakerbransjen, jeg har jobbet i møllebaransjen og er i tillegg til jobben her på Nofima trener for Det Norske Baker og Konditorlandslaget.