Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Åge Oterhals

Jeg er ansatt som seniorforsker i Nofima. Mine hovedinteresser er innen områdene marin og industriell bioteknologi, fôrteknologi, prosessoptimalisering og effekt av prosessbetingelser på produktkvalitet. Nåværende forsknings¬aktivitet inkluderer kjemisk/fysisk karakterisering av proteinråvarer relatert til ekstrudering av fiskefôr, enzymatisk hydrolyse av proteiner, prosessutvikling og anvendelse av separasjons¬teknologi. Jeg er utdannet sivilingeniør innen områdene kjemi og industriell bioteknologi og har en PhD-grad innen fysikk og teknologi. Forskningsfaglig har jeg arbeidet med en lang rekke industri og prosessrelaterte prosjekter som omfatter råstoffkvalitet, separasjons- og avvannings¬teknologi, fôrteknologi, fermenterings¬teknologi,
raffinering og anvendelse av fiskeolje i næringsmidler, og fjerning av persistente organiske miljøgifter i fiskemel og fiskeolje. Jeg har tidligere industri- og forskningsfaglig erfaring fra utvikling og formulering av produkter innen områdene spesialdietter, kosttilskudd, helsekost, fôringredienser og fôr.

Åge Oterhals har 42 publikasjoner ved Nofima:

Effect of cod residual protein supplementation on markers of glucose regulation in lean adults: A randomized double-blind study

Vildmyren, Iselin; Halstensen, Alfred; McCann, Adrian; Midttun, Øivind; Ueland, Per Magne; Oterhals, Åge; Gudbrandsen, Oddrun Anita

2020

Effects of intact and hydrolysed blue whiting proteins on blood pressure and markers of kidney function in obese Zucker fa/fa rats

Drotningsvik, Aslaug; Oterhals, Åge; Mjøs, Svein Are; Vikøren, Linn Anja Slåke; Flesland, Ola; Gudbrandsen, Oddrun Anita

2020

Sensory Assessment of Fish and Chicken Protein Hydrolysates. Evaluation of NMR Metabolomics Profiling as a New Prediction Tool

Steinsholm, Silje; Oterhals, Åge; Underhaug, Jarl; Måge, Ingrid; Malmendal, Anders; Aspevik, Tone

2020

Bleking og vinterisering av råolje fra makrell restråstoff

Haugen, John-Erik; Thoresen, Lars; Meisland, Ane; Oterhals, Åge

2019

Optimising cell wall disruption by bead milling of microalgae biomass for release of nutrients for aquafeed and food applications (preliminary results)

Kokkali, Maria Eleni; Kleinegris, Dorinde; De Vree, Jeroen Hendrik; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; Kousoulaki, Katerina

2018

Cod Residual Protein Prevented Blood Pressure Increase in Zucker fa/fa Rats, Possibly by Inhibiting Activities of Angiotensin-Converting Enzyme and Renin

Vildmyren, Iselin Thowsen; Drotningsvik, Aslaug; Oterhals, Åge; Ween, Ola; Halstensen, Alfred; Gudbrandsen, Oddrun Anita

2018

Daily intake of protein from cod residual material lowers serum concentrations of nonesterified fatty acids in overweight healthy adults: A randomized double-blind pilot study

Vildmyren, Iselin Thowsen; Cao, Huy John Vu; Haug, Lina Bowitz; Valand, Ida Ulrikke; Eng, Øyvin Andre Solberg; Oterhals, Åge; Austgulen, Maren Hoff; Halstensen, Alfred; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita

2018

Water-soluble fish protein intake led to lower serum and liver cholesterol concentrations in obese zucker fa/fa rats

Drotningsvik, Aslaug; Vikøren, Linn Anja Slåke; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; Pampanin, Daniela Maria; Flesland, Ola; Gudbrandsen, Oddrun Anita

2018

Enzyme pre-treatment of soybean meal: Effects on non-starch carbohydrates, protein, phytic acid, and saponin biotransformation and digestibility in mink (Neovison vison)

Jacobsen, Hans Jakup; Kousoulaki, Katerina; Sandberg, Ann-Sofie; Carlsson, Nils-Gunnar; Ahlstrøm, Øystein; Oterhals, Åge

2017

Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry

Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild; Lindberg, Diana

2017

Tørking av marint råstoff med overhetet damp. Fase 1 - Kunnskapsstatus

Samuelsen, Tor Andreas; Høstmark, Øistein; Oterhals, Åge

2015

Plasticization effect of solubles in fishmeal

Oterhals, Åge; Samuelsen, Tor Andreas

2015

Investigation of oxidative degradation and non‐enzymatic browning reactions in krill and fish oils

Thomsen, Birgitte Raagaard; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Griinari, Mikko; Lu, Henna Fu Sieng; Bruheim, Inge; Vogt, Kjell Gjermund; Oterhals, Åge; Jacobsen, Charlotte

2013

Utvikling av høykvalitets pulverprodukt fra sildemelke: Oppfølgingsprosjekt. Fagrapport 1

Egede-Nissen, Henning; Høstmark, Øistein; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Vogt, Kjell Gjermund; Oterhals, Åge

2012

Modeling trapping mechanism for PCB adsorption on activated carbon

Jensen, Bjørnar; Kvamme, Bjørn; Kuznetsova, Tatiana; Oterhals, Åge

2012

Molecular dynamics study of selective adsorption of PCB on activated carbon

Jensen, Bjørnar; Kuznetsova, Tatiana; Kvamme, Bjørn; Oterhals, Åge

2011

Tailoring farmed Atlantic salmon with lower levels of persistent organic pollutants

Berntssen, Marc; Oterhals, Åge; Lie, Øyvind; Lundebye, Anne-Katrine

2006