Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Åge Oterhals

Jeg er ansatt som seniorforsker i Nofima. Mine hovedinteresser er innen områdene marin og industriell bioteknologi, fôrteknologi, prosessoptimalisering og effekt av prosessbetingelser på produktkvalitet. Nåværende forsknings¬aktivitet inkluderer kjemisk/fysisk karakterisering av proteinråvarer relatert til ekstrudering av fiskefôr, enzymatisk hydrolyse av proteiner, prosessutvikling og anvendelse av separasjons¬teknologi. Jeg er utdannet sivilingeniør innen områdene kjemi og industriell bioteknologi og har en PhD-grad innen fysikk og teknologi. Forskningsfaglig har jeg arbeidet med en lang rekke industri og prosessrelaterte prosjekter som omfatter råstoffkvalitet, separasjons- og avvannings¬teknologi, fôrteknologi, fermenterings¬teknologi,raffinering og anvendelse av fiskeolje i næringsmidler, og fjerning av persistente organiske miljøgifter i fiskemel og fiskeolje. Jeg har tidligere industri- og forskningsfaglig erfaring fra utvikling og formulering av produkter innen områdene spesialdietter, kosttilskudd, helsekost, fôringredienser og fôr.

Åge har 19 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; 2016: Water-soluble protein level in fishmeal affects extrusion behavior, phase transitions and physical quality of feed

Aspevik, Tone; Totland, Christian; Lea, Per; Oterhals, Åge; 2016: Sensory and surface-active properties of protein hydrolysates based on Atlantic salmon (Salmo salar) by-products

Aspevik, Tone; Egede-Nissen, Henning; Oterhals, Åge; 2016: A systematic approach to the comparison of cost efficiency of endopeptidases for the hydrolysis of Atlantic salmon (Salmo salar) by-products

Oterhals, Åge; Samuelsen, Tor Andreas; 2015: Plasticization effect of solubles in fishmeal

Friesen, Erin N.; Skura, Brent J; Ikonomou, Michael G; Oterhals, Åge; Higgs, Dave A.; 2015: Influence of terrestrial lipid and protein sources and activated carbon-treated fish oil on levels of persistent organic pollutants and fatty acids in the flesh of Atlantic salmon

Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; 2014: Influence of type of raw material on fishmeal physicochemical properties, the extrusion process, starch gelatinization and physical quality of fish feed

Thomsen, Birgitte Raagaard; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Griinari, Mikko; Lu, Henna Fu Sieng; Bruheim, Inge; Vogt, Kjell Gjermund; Oterhals, Åge; Jacobsen, Charlotte; 2013: Investigation of oxidative degradation and non‐enzymatic browning reactions in krill and fish oils

Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; 2013: Impact of variability in fishmeal physicochemical properties on the extrusion process, starch gelatinization and pellet durability and hardness

Oterhals, Åge; Kvamme, Bjørn; 2013: Optimization of an oil leaching process to reduce the level of dioxins and dioxin-like PCBs in fishmeal

Oterhals, Åge; Vogt, Kjell Gjermund; 2013: Impact of extraction, refining and concentration stages on the stability of fish oil

Jensen, Bjørnar; Kvamme, Bjørn; Kuznetsova, Tatiana; Oterhals, Åge; 2012: Modeling trapping mechanism for PCB adsorption on activated carbon

Jensen, Bjørnar; Kuznetsova, Tatiana; Kvamme, Bjørn; Oterhals, Åge; 2011: Molecular dynamics study of selective adsorption of PCB on activated carbon

Oterhals, Åge; 2011: Decontamination of persistent organic pollutants in fishmeal and fish oil. Process optimization and modeling

Oterhals, Åge; 2011: Decontamination of persistent organic pollutants in fishmeal and fish oil – Process optimization and modeling

Oterhals, Åge; Berntssen, Marc; 2010: Effects of Refining and Removal of Persistent Organic Pollutants by Short-Path Distillation on Nutritional Quality and Oxidative Stability of Fish Oil

Oterhals, Åge; Kvamme, Bjørn; Berntssen, Marc; 2010: Modeling of a short-path distillation process to remove persistent organic pollutants in fish oil based on process parameters and quantitative structure properties relationships

Oterhals, Åge; Nygård, Einar; 2008: Reduction of persistent organic pollutants in fishmeal: A feasibility study

Oterhals, Åge; Solvang, Marianne; Nortvedt, Ragnar; Berntssen, Marc; 2007: Optimization of activated carbon-based decontamination of fish oil by response surface methodology

Berntssen, Marc; Oterhals, Åge; Lie, Øyvind; Lundebye, Anne-Katrine; 2006: Tailoring farmed Atlantic salmon with lower levels of persistent organic pollutants

Åge har 15 andre publikasjoner i Cristin:

Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; 2016: Drying of protein with superheated steam

Samuelsen, Tor Andreas; Oterhals, Åge; 2016: Vannløselig protein har positiv effekt på fysisk fôrkvalitet

Samuelsen, Tor Andreas; Høstmark, Øistein; Oterhals, Åge; 2015: Tørking av marint råstoff med overhetet damp. Fase 1 - Kunnskapsstatus

Costello, Carol Ann; Baricevic-Jones, Ivona; Sørensen, Martin; Mills, Clare; Rogers, Adrian; Oterhals, Åge; 2015: Development of oral Food Challenge formulations for diagnosis of Fish allergy using powdered fish ingredients

Afseth, Nils Kristian; Aspevik, Tone; Lundby, Frank; Nilsen, Bjørg Narum; Oterhals, Åge; Böcker, Ulrike; 2014: A novel and rapid approach for monitoring enzymatic protein hydrolysis using Infrared spectroscopy

Oterhals, Åge; 2014: Utfordringer ved kvalitet på mel, bruk av antioksidanter og lagringsstabilitet

Böcker, Ulrike; Segtnan, Vegard; Aspevik, Tone; Vogt, Kjell Gjermund; Oterhals, Åge; Nilsen, Bjørg Narum; Afseth, Nils Kristian; 2013: A novel and rapid approach for monitoring enzymatic protein hydrolysis using Infrared spectroscopy

Egede-Nissen, Henning; Vogt, Kjell Gjermund; Haugen, John-Erik; Høstmark, Øistein; Oterhals, Åge; 2013: Utvikling av høykvalitets pulverprodukt fra sildemelke. Sensorisk kvalitet på sildemelkepulver testet ved akselererte lagringsbetingelser - Fagrapport 2

Egede-Nissen, Henning; Vogt, Kjell Gjermund; Høstmark, Øistein; Oterhals, Åge; 2013: Sensory quality of herring milt powder tested at accelerated storage conditions

Aspevik, Tone; Egede-Nissen, Henning; Oterhals, Åge; 2013: Comparison of industrial endopeptidases for the hydrolysis of Atlantic salmon (Salmo salar) head and backbone rest raw material

Oterhals, Åge; 2013: Reduction of persistent organic pollutants in fishmeal and fish oil

Oterhals, Åge; Vogt, Kjell Gjermund; 2013: Marine fosfolipider og omega3-oljer; ekstraksjon, prosessering, kvalitet og sunnhet

Egede-Nissen, Henning; Høstmark, Øistein; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Vogt, Kjell Gjermund; Oterhals, Åge; 2012: Utvikling av høykvalitets pulverprodukt fra sildemelke: Oppfølgingsprosjekt. Fagrapport 1

Jensen, Bjørnar; Jensen, Bjørnar; Kvamme, Bjørn; Kvamme, Bjørn; Kuznetsova, Tatiana; Kuznetsova, Tatiana; Oterhals, Åge; Oterhals, Åge; 2009: Modeling Trapping Mechanism for PCB Adsorption on Activated Carbon

Jensen, Bjørnar; Jensen, Bjørnar; Kvamme, Bjørn; Kvamme, Bjørn; Kuznetsova, Tatiana; Kuznetsova, Tatiana; Oterhals, Åge; Oterhals, Åge; 2009: Modeling Trapping Mechanism for PCB Adsorption on Activated Carbon