Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Aase Vorre Skuland

Forskningsområder Jeg har vært ansatt i Nofima siden 1994 og arbeider med mange problemstillinger knyttet til produktutvikling av næringsmidler. Jeg arbeider i tett dialog med industribedrifter for utvikling av nye måltidskonsepter og optimalisering av sensoriske egenskaper i produktene. Jeg har ansvar for sensoriske analyser og forbrukertester ved Nofima i Stavanger. Jeg er prosjektleder i den nasjonale satsingen «Kompetansenettverket for lokalmat, Sør» – et tiltak inn under Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv, støttet fra Innovasjon Norge. Her jobbes det med matfaglige utfordringer hos mindre bedrifter (<10 ansatte) som ønsker å styrke sin posisjon i markedet. Utdannelse Jeg har mastergrad i næringsmiddelfag fra Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Aase Vorre Skuland har 22 publikasjoner ved Nofima:

Hvilken mat vil du trenge når du blir syk eller gammel?

Rosnes, Jan Thomas; Skuland, Aase Vorre; Iversen, Stian Gjerstad

2020

Framtidens konsumprodukter fra norsk salt- og klippfisk - H02. Pakketeknologi og holdbarhet

Rode, Tone Mari; Rotabakk, Bjørn Tore; Skuland, Aase Vorre; Øverby, Lene; Sørheim, Oddvin

2019

Modeling-assisted minimal heat processing of Atlantic cod (Gadus morhua)

Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Skuland, Aase Vorre; Heia, Karsten; Skåra, Torstein

2017

Quality characteristics and consumer acceptance of diploid and triploid cold smoked Atlantic salmon reared at 5, 10 and 15 C

Lerfall, Jørgen; Skuland, Aase Vorre; Skare, Even Flønes; Hasli, Pål Rune; Rotabakk, Bjørn Tore

2017

Utvikling og optimalisering av makrellfiletering

Sone, Izumi; Skåra, Torstein; Skuland, Aase Vorre

2017

Hjelper lokale bærprodusenter

Hersleth, Stine Alm; Skuland, Aase Vorre; Martinsen, Berit Karoline

2016

Consumers, Norwegian food and belonging: a qualitative study

Roos, Gun; Hansen, Kai Victor; Skuland, Aase Vorre

2016

Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn Tore; Olsen, Stein Harris; Skuland, Aase Vorre; Siikavuopio, Sten Ivar

2016

Dish composition: children’s mental representation and expected liking

Olsen, Nina Veflen; Altintzoglou, Themistoklis; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe; Skuland, Aase Vorre; Honkanen, Pirjo

2015

Providing a food choice option increases children’s liking of fish as part of a meal

Altintzoglou, Themistoklis; Skuland, Aase Vorre; Carlehög, Mats; Sone, Izumi; Heide, Morten; Honkanen, Pirjo

2015

The shelf life of farmed turbot (Scophthalmus maximus)

Roth, Bjørn; Kramer, Lene; Skuland, Aase Vorre; Løvdal, Trond ; Øines, Sigurd; Foss, Atle; Imsland, Albert

2014

Determination of the shelf life of cluster of the red king crab (Paralithodes camtschaticus) during chilled storage

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase Vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn Tore

2014

Bestemmelse av holdbarhet på kjølt cluster av kongekrabbe

Lorentzen, Grete Elisabeth; Skuland, Aase vorre; Sone, Izumi; Johansen, Jørn-Owe; Rotabakk, Bjørn T

2013

Metodeutvikling for måltidsopplevelse - Sluttrapport

Hansen, Kai Victor; Kraggerud, Hilde; Vorre, Aase

2011

Sensory, Histological, and Bacteriological Changes in Flat Oysters, Ostrea edulis L., during Different Storage Conditions

Aaraas, Ragnhild; Hernar, I.J; Vorre, Aase; Bergslien, Helge; Lunestad, Bjørn-Tore; Skeie, Siv B.; Slinde, Erik; Mortensen, Stein

2004

Effects of pre-, in- and post-rigor filleted Atlantic salmon (Salmo salar)on microbial spoilage and quality characteristics during chilled storage

Rosnes, Jan Thomas; Vorre, Aase ; Folkvord, Lindis; Hovda, Margrethe; Fjæra, Svein Olav; Skjervold, Per Olav

2003

Effects of pre-, in-, or post-rigor filleting of live chilled Atlantic salmon

Skjervold, Per Olav; Rørå, Anna Maria Bencze; Fjæra, Svein Olav; Vegusdal, Anne; Vorre, Aase; Einen, Olai

2001

Effects of pre-, in- or post-rigor filleting of live chilled Atlantic salmon

Skjervold, Per Olav; Rørå, Anna Maria Bencze; Fjæra, Svein Olav; Vegusdal, Anne; Vorre, Aase; Einen, Olai

2001