Patogen Prosesshall

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Sikkerhetskravene for å produsere livsfarlig mat er svært strenge, og det gjør Patogenprosesshall unik. Hallen er spesialbygget med hensyn til luft, avløpsvann og destruksjon av avfall for å hindre smitte til omgivelsene. Her er det mulig å forske på sykdomsfremkallende bakterier i mat under prosessering, pakking og lagring, samt studere effekter av vask- og desinfeksjonsmetoder.  Forskere tilsetter bakterier, undersøker hvordan de oppfører seg, og ikke minst utvikler metoder som sikrer trygg mat.

Det oppstår stadig nye varianter av bakterier. En viktig oppgave er å øke kunnskapen om bakterienes evne til å tilpasse seg endrede resepter og prosesser i matproduksjon.

Mange matbårne sykdomsutbrudd

En mer globalisert hverdag gjør at mat, både som råstoff og ferdige produkter, i økende grad krysser landegrensene. Økt bredde i tilgangen til mat gir større mangfold og matglede, men det øker også utfordringene med å sikre trygg mat. Derfor må beslutningstakere, forskere og matprodusenter fortsette samarbeidet med å sikre trygg mat.

Antallet matbårne utbrudd og sykdomstilfeller øker, også i Norge. I 2013 fikk Folkehelseinstituttet rapport om 62 utbrudd og 1.103 sykdomstilfeller. Tallene for 2012 var 44 utbrudd og 1042 sykdomstilfeller.

Pilothallen fyller et kunnskapsbehov. Vi trenger bedre og sikrere metoder for å bli kvitt bakterier som farlige varianter av Listeria-bakterier eller E. coli i matproduksjon.

Relatert innhold