Foto av kronprins Haakon under omvisning på Nofimas hovedkontor.
Matforskningsinstituttet Nofima ble etablert 1. januar 2008, etter en politisk vedtatt fusjon mellom fire forskningsinstitutt. I 2011 besøkte kronprins Haakon Nofimas hovedkontor i Tromsø sammen med daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Audun Iversen/Nofima.

Nofimas historie

Matforskningsinstituttet Nofima ble etablert 1. januar 2008, etter en politisk vedtatt fusjon mellom fire forskningsinstitutt. I dag er vi et av Nord-Europas største næringsrettede forskingsinstitutt innen fiskeri-, havbruks- og matnæringene.

Kontaktperson
Portrettbilde av Morgan Lillegård
Morgan Lillegård

Kommunikasjonsdirektør
Tlf.: +47 416 10 130
morgan.lillegard@nofima.no

Toppledere siden 2008

2009 – Øyvind Fylling-Jensen

2008-2009 – Ørjan Olsvik

Nofima ble opprettet ut fra et politisk ønske om å effektivisere og styrke konkurransekraften til norske fagmiljøer innen næringsrettet forskning på fiskeri, havbruk og matproduksjon.

Lang forskningstradisjon

Vår forskningsvirksomhet har røtter helt tilbake til 1931, da «Norges Hermetikklaboratorium» ble etablert. Dette var blant landets første bransjeinstitutter, og fikk senere navnet Norconserv.

I 1948 ble Sildolje- og Sildemelindustriens Forskningsinstitutt SSF opprettet, som et samarbeidsprosjekt mellom sildemel- og sildoljeindustrien samt fiskerne.

På 1970-tallet ble forskningsinstituttene Akvaforsk, Fiskeriforskning og Matforsk opprettet.

Fiskeriforskning overtok forsknings- og analysevirksomheten i SSF i 2002. Virksomheten fortsatte i samme lokaler, men nå som en egen avdeling i Fiskeriforskning.

Akvaforsk, Fiskeriforskning, Norconserv og Matforsk bidro sterkt til verdiskapende utvikling innen sine bransjer både nasjonalt og internasjonalt inntil fusjonen i 2007/2008.

Fra fire institutt via konsern til AS

Høsten 2003 tok det daværende Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet initiativ til en gjennomgang av forskningsinstituttene i sine sektorer.

Året etter la en nyopprettet styringsgruppe frem en innstilling om «Den blå-grønne matalliansen – samlet innsats og ny stryktur», og i to stortingsmeldinger (2004-2005) ble det fremmet forslag om å styrke samarbeidet mellom marin forskning og landbruksforskning.

Et av argumentene for å slå sammen «blå» og «grønne» forskningsinstitutt var at forbrukere og myndigheter, både nasjonalt og internasjonalt, stiller de samme krav til mat enten den er produsert på land eller i vann. I tillegg hadde man mange av de samme faglige utfordringene både i landbruksbasert matproduksjon og produksjon av sjømat, og man ønsket å oppnå faglige og markedsmessige synergieffekter, blant annet for at de norske fagmiljøene skulle bli mer konkurransedyktige internasjonalt.

I mai 2005 foreslo regjeringen å etablere Nofima AS, og Stortinget sluttet seg til forslaget. Nofima skulle bestå av de fire instituttene Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv.

Omfattende arbeid med de ulike fusjonsprosjektene og organisasjonsstrukturen ble staket ut, og 1. januar 2008 var konsernet operativt.

I 2011 besluttet Nofima å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i konsernet, og gikk over fra å være konsern til å bli Nofima AS.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker