Nofima forsker fram kunnskap som er nyttig for matnæringenes utvikling, noe som krever både innsikt og gode relasjoner til bedriftene som skal ta kunnskapen i bruk.
Nofima forsker fram kunnskap som er nyttig for matnæringenes utvikling, noe som krever både innsikt og gode relasjoner til bedriftene som skal ta kunnskapen i bruk. Illustrasjon: © Jan Engel - stock.adobe

Deltakelse i næringsklynger

Innovasjon Norges Klyngeprogram finansierer samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Næringsklyngene skal bidra til verdiskaping gjennom bærekraftig innovasjon.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

Norwegian Innovation Clusters

«Norwegian Innovation Clusters» er statlig finansierte klyngeprogram som skal bidra til verdiskaping gjennom innovasjon.

Les mer om programmet og de ulike klyngene på Innovasjon Norges nettsider.

 

Nofima deltar i en rekke næringsklynger:

NCE Aqua Tech Cluster

Klyngen består av over 100 virksomheter og har bærekraftig matproduksjon i sjø som sitt fokusområde. Klyngen jobber spesielt for økt verdiskaping i leverandørindustrien til den norske havbrukssektoren.

Kontaktpersoner i Nofima: Turid Synnøve Aas og Åsa Maria Espmark

NCE Blue Legasea

NCE Blue Legasea skal være en katalysator for unikt tverrsektorielt samarbeid, for å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge.

Kontaktperson i Nofima: Ragnhild Dragøy

NCE Heidner Biocluster

Formålet med klyngen er å styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi, nasjonalt og internasjonalt, og å fungere som et utstillingsvindu for tjenester og teknologier utviklet i Norge for et globalt marked.

Kontaktperson i Nofima: Camilla Røsjø

NCE Seafood Innovation

Målet er å bidra til bærekraftig vekst i sjømatnæringen, gjennom fokus på innovasjon.

Kontaktperson i Nofima: Bente Torstensen

Circular Packaging Cluster

Klyngen skal fasilitere samhandling og utvikling i emballasjens verdikjede for å redusere sirkulære blokkeringer og styrke innovasjon og utvikling av eksisterende og nye markeder. Klyngen har 45 medlemmer og en rekke samarbeidspartnere.

Kontaktperson i Nofima: Helga Næs

Cod Cluster

Klyngen jobber for å utvikle helårlig virksomhet og stabil råstofftilgang til markedet. Klyngen er en sammenslåing av de tidligere klyngene Arena Torsk og Arena Fish 365.

Kontaktperson i Nofima: Magnar Pedersen

Stiim Aqua Cluster

Klyngen har over 100 medlemsbedrifter og har som mål å være best på teknologiutvikling som gir nytt matproduserende areal på land eller i sjø.

Kontaktperson i Nofima: Bente Torstensen

Øvrige næringsnettverk

Biotech North

Et kunnskapsnav for blå bioøkonomi som jobber for økt verdiskaping innen bioteknologi og biomarine næringer i Nord-Norge. Klyngen består av 26 medlemsbedrifter.

Kontaktperson i Nofima: Ragnhild Dragøy

Fremtidsmat

Næringsklynge for matvareprodusenter, forskningsmiljøer og kunnskapsbedrifter som er opptatt av å utvikle mat med gode helseegenskaper.

Kontaktperson i Nofima: Kristin Hollung

Lakseklyngen

Målet er å synliggjøre behov og løsningsmodeller for å styrke bærekraftig sameksistens mellom havbruksnæringen og andre berørte samfunns-, nærings- og miljøinteressenter.

Kontaktperson i Nofima: Hilde Toften

Nasjonalt nettverk for torskeoppdrett

Et nettverk av 25 medlemsbedrifter samarbeider om å få til en reetablering av yngelbasert torskeoppdrett.

Kontaktperson i Nofima: Øyvind J. Hansen

Sustainable Food Norway

Også kalt S-Food, et bedriftsnettverk for mat- og servicebransjen med fokus på å finne bærekraftige løsninger sammen.

Kontaktperson i Nofima: Margrethe Hersleth

Relatert innhold