Foto: Audun Iversen

Økonomisk fiskeriforskning

Et tidsskrift for ledelse, marked og forvaltning i sjømatnæringen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Heidi Katrine Trige
Heidi Katrine Trige

Adm. koordinator
Tlf.: +47 995 62 244
heidi.katrine.trige@nofima.no

Tidsskriftet Økonomisk fiskeriforskning er et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift på nivå 1. Tidsskriftet er tilgjengelig både i trykt og elektronisk versjon.

Utgiver er Nofima og tidskriftet gis ut i trykt utgave en gang per år. Artikler legges ut på www.okonomiskfiskeriforskning.no fortløpende etter hvert som de blir akseptert.

Redaktør er Seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg. Redaksjonssekretær er Heidi Katrine Trige.

Økonomisk fiskeriforskning kom med sitt første nummer i 1991, og var til og med 2008 en publiseringskanal for Nofimas (og tidligere Fiskeriforsknings) forskning.

Tema for artiklene i tidsskriftet er samfunnsvitenskap, økonomiske analyser, perspektiv- og foresightanalyser, forbrukerforskning, forskning på industriell kjøpsadferd og markedsstrategier, samt markedsanalyse, markedsbasert produktutvikling og strategisk rådgivning.

Klikk her for å bli abonnent

Relatert innhold

  • Filer og lenker