Nyhetsarkiv

1263 artikler i nyhetsarkivet

Utvikler miljøvennlig kråkebolleoppdrett

Seniorforsker Philip James leder et EU-prosjekt til 90 millioner kroner, med oppdrag å utvikle bærekraftige løsninger for oppdrett av lavtrofiske arter. Selv spår han en lys fremtid for oppdrett av norske kråkeboller.