Nyhetsarkiv

1111 artikler i nyhetsarkivet

Alger kan bli storindustri

– Storskala industriproduksjon av mikroalger bør erstatte store delar av importerte næringsstoff som til dømes marine omega-3 oljer, protein og antioksidantar i fisk, seier algeforskar Katerina Kousoulaki i Nofima.

Kunnskap i alle ledd fra råvare frem til forbruker

– Det er veldig interessant å se hvordan dere kobler forskningsresultater til praktisk nytte for matnæringen, og at dere har kunnskap om alle leddene fra råvare og frem til forbruker, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet.

10 år og stadig mer aktuell konferanse

Det er i år ti år siden den første konferansen om resirkulering av vann i akvakultur ble holdt på Sunndalsøra. ‒ Den gang snakket vi om resirkulering i settefiskanlegg. Nå snakker vi om lukkede anlegg og postsmoltproduksjon.