Nyhetsarkiv

1223 artikler i nyhetsarkivet

Det norske hvete-eventyret

Forskning for å sikre at norsk hvete går til mat har pågått i mange tiår. Det har gitt god uttelling. I gode år kan drøyt 70 prosent av hveten brukes til baking.

Mellomstore lakseoppdrettere «vant»

I 2017 ble det etablert et nytt system for tildeling av produksjonskapasitet for oppdrettslaks. I 2018 ble det for første gang brukt. Flere hadde på forhånd fryktet at det skulle favorisere de store oppdretterne, men Nofimas evaluering finner at det var de mellomstore som økte sin andel, på bekostning av både små og store oppdrettere.