Nyhetsarkiv

1332 artikler i nyhetsarkivet

Lærer matforedling digitalt

Nofimas bakeri, kjøtthall og vegetabilhall er normalt flittig brukt til praktisk opplæring. I pandemien har det vært nødvendig å utvikle digitale kurs. Vi har gjort oss noen erfaringer.

Persontilpasset mat til eldre

Fra 65-70 års alderen skjer det fysiologiske endringer hos eldre som gjør at måltidsdøgnet endrer seg. Fordøyelsen av maten er langsommere og dårligere enn tidligere, appetitten reduseres og mange får problemer med tygge og svelgefunksjonen. Det fører til dårlig opptak av næringsstoffer – og økt behov for tilpasset mat.

Vil redusere energiforbruket i en voksende industri

Med det tempoet som byggingen av nye landbaserte oppdrettsanlegg for laks går i, kan man få inntrykk av at det er få utfordringer som gjenstår når det gjelder RAS-teknologi. For teknologileverandøren Krüger Kaldnes danner imidlertid det økende antallet og størrelsen på anleggene insentiver for å løse utfordringer som må løses for at anleggene skal bli bærekraftige.

Se vårt frokostwebinar om fremtidens matproduksjon

Forbrukertrendene går mot et mer plantebasert kosthold. Tradisjonelt landbruk med dyrehold utsettes for klimapress. Onsdag 14. april sendte vi i Nofima et frokostwebinar om fremtidens matproduksjon. Med oss hadde vi fire sentrale politikere: Geir Pollestad (Senterpartiet), Espen Barth-Eide (Arbeiderpartiet), Kriss Rokkan Iversen (MDG) og Bård Ludvig Thorheim (Høyre). Hvordan blir fremtidens matproduksjon i Norge? Politikere […]

Årsrapporten til CtrlAQUA for 2020 er klar

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett.

Fjerner smak fra fiskeavskjær

Stipendiat Silje Steinsholm i Nofima har brukt magnetisk tunge til å avdekke smaker som kan gjøre fiskeavskjær egnet for vårt matbord. Mandag disputerer hun med nyttige funn for industrien som ønsker å skape mat av fiskeavskjær.