Nyhetsarkiv

1288 artikler i nyhetsarkivet

Styrker samarbeidet på hvitfisk og på emballasje

Næringsklynger er en viktig arena for innovasjon og verdiskaping. Nofima forsker fram kunnskap som er nyttig for matnæringenes utvikling, noe som krever både innsikt og gode relasjoner til bedriftene som skal ta kunnskapen i bruk.