Arkiv for «Trygg og holdbar mat»

Viser 1–10 av 169

Trygg gjenbruk av mat

I dag markeres Verdens matvaredag, og tema er nok sunn og trygg mat til alle. En viktig faktor her er å sørge for at mest mulig av maten blir spist, og det forutsetter selvfølgelig at maten er trygg.

TREMM

Målet med dette prosjektet er å analysere migrasjon fra blant annet laminater, emballasje med trykkfarger og emballasje for oppvarming.

PacKnoPlast

Dette prosjektet skal bidra til å begrense bruken av plast, ved kun å bruke plast der andre materialer fungerer dårligere med tanke på miljø og bevaring av matkvalitet.

ReducePack

Målet med prosjektet er å redusere plastforbruket og de miljømessige utfordringene knyttet til plast. Samtidig skal emballasjens funksjon ivaretas: bevare matkvalitet og unngå/redusere matsvinn

Fagdag om Listeriakontroll

Velkommen til denne fagdagen der sentrale tema vil være viktigheten av listeriakontroll og hvordan man kan oppnå denne kontrollen, hvilke verktøy det egner seg å bruke og hvordan næringen kan bruke resultatene fra forskningen.

Antibiotikaresistens i matkjeden

Antibiotikaresistente bakterier og gener kan spres på mange måter og dermed bidra til økningen i resistensutviklingen. En av spredningsveiene er via matkjeden.

Slik steker du hamburgeren riktig

Du bør være klar over risikoen med å spise understekte produkter av kvernet kjøtt, enten hjemme eller på restaurant.

PathoSeq

«PathoSeq» har som målsetning at bedrifter i norsk matindustri blir forberedt på å håndtere utfordringer og utnytte fordelene ved moderne DNA sekvenserings-teknologi for overvåkning og kontroll av matbårne patogene bakterier. Prosjektet vil fokusere på Listeria monocytogenes, som er den viktigste mattrygghetsutfordringen i norsk matindustri.

Viser 1–10 av 169