Arkiv for «Trygg og holdbar mat»

Viser 1–10 av 129

Mattrygghet og HACCP

For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maten ikke påfører sykdom til de som spiser den.

Kurs i pakking av kjøt

Norsk kjøtbransje og daglegvarehandel står over for store utfordringar innan pakking av kjøt og foredla kjøtvarer. Målet med kurset er å gje svar på korleis vi best kan møta utfordringane og finna gode pakkeløysingar for framtida.

Pris til miljørettet emballasje

Med Vartdal Plast som oppdragsgiver har Nofima forsket fram en ny emballasje kalt Superfresh. Med mindre volum og lenger holdbarhet på maten har emballasjen svært positiv for miljøet. Torsdag kveld ble Vartdal Plast tildelt Optimeringsprisen 2015 for produktet.

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt med det varierende ytre miljøet, inkludert infeksiøse sykdommer. Det er helt essensielt at alle disse vevene er robuste, intakte, og fungerer normalt når miljøet rundt fisken er krevende.

Viser 1–10 av 129