Arkiv for «Trygg og holdbar mat»

Viser 1–10 av 157

Fagdag om Listeriakontroll

Velkommen til denne fagdagen der sentrale tema vil være viktigheten av listeriakontroll og hvordan man kan oppnå denne kontrollen, hvilke verktøy det egner seg å bruke og hvordan næringen kan bruke resultatene fra forskningen.

Antibiotikaresistens i matkjeden

Antibiotikaresistente bakterier og gener kan spres på mange måter og dermed bidra til økningen i resistensutviklingen. En av spredningsveiene er via matkjeden.

Slik steker du hamburgeren riktig

Du bør være klar over risikoen med å spise understekte produkter av kvernet kjøtt, enten hjemme eller på restaurant.

PathoSeq

«PathoSeq» har som målsetning at bedrifter i norsk matindustri blir forberedt på å håndtere utfordringer og utnytte fordelene ved moderne DNA sekvenserings-teknologi for overvåkning og kontroll av matbårne patogene bakterier. Prosjektet vil fokusere på Listeria monocytogenes, som er den viktigste mattrygghetsutfordringen i norsk matindustri.

Ny kunnskap om trygg matproduksjon

-Generelt er mattryggheten i Norge god, men fremdeles er det mange utbrudd av matbårne sykdommer og behov for kunnskap som gir tryggere mat, sier seniorforsker Askild Holck ved Nofima.

Viser 1–10 av 157