Arkiv for «Trygg og holdbar mat»

Viser 1–10 av 152

Ny kunnskap om trygg matproduksjon

-Generelt er mattryggheten i Norge god, men fremdeles er det mange utbrudd av matbårne sykdommer og behov for kunnskap som gir tryggere mat, sier seniorforsker Askild Holck ved Nofima.

SeaPack

Sjømatproduksjon og –eksport er en stor og viktig norsk næring. SeaPack skal bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport.

Eget nettsted mot matkriminalitet

De fleste husker da nyheten sprakk om at billig hestekjøtt ble brukt i stedet for kjøtt fra storfe i lasagne og andre matvareprodukter solgt i Norge og Europa. Skandalen skapte sterke reaksjoner, men på tross av strenge lover og regler oppdages lignende forsøk på matkriminalitet med jevne mellomrom. Matkriminalitet er et temaområde som favner bredt. […]

Viser 1–10 av 152