Arkiv for «Sjømatindustri»

Viser 1–10 av 89

Samler all kunnskap om krabbe

Når Nofima samler all sin kunnskap om krabbe, er kvalitet og omfang så gjennomgripende at det gir anerkjennelse og begeistring i fagkretser. Nå publiseres Nofima-forskernes samling av etablert kunnskap og forskningsresultater om kongekrabbe og snøkrabbe i den velrennomerte vitenskapelige journalen «Reviews in Fisheries Science & Aquaculture».

Tunfisk til Rolls-Royce-pris

Verdens største tunfisk – makrellstørja – er havets Rolls-Royce, men har havnasjonen Norge oppfattet dette? Vi fangster 40 tonn av denne tunfisken og leverer den i bulk til nær hermetikkpris. Hadde vi i stedet etter alle kunstens regler slaktet en og en, kunne vi levert den til Rolls-Royce-pris og ikke til prisen for skrapmetall.

Bedret kvalitet på torsk levert av kystflåten

Kvaliteten på torsk levert av kystflåten, er blitt bedre de siste årene. Det viser de ferskeste målingene fra Nofimas fangstskaderegistrering, skriver Sjurdur Joensen, seniorforsker, Torbjørn Tobiassen, forsker og Bent Dreyer, forskningssjef i Nofima.

Viser 1–10 av 89