Arkiv for «Råvare og prosess»

Viser 1–10 av 100

Landbruksrester kan være en gullgruve

Hvert år blir det til overs 415 000 tonn restråstoff i norsk landbruk. Mye benyttes til dyrefôr, men potensialet for hvordan grønnsaksskrell, animalsk fett og kornrester kan brukes bedre er stort.

SunnMat

For å sikre tilbudet av god, sunn og trygg mat til norske forbrukere samt en bærekraftig norsk matindustri, er det et økt behov for forskningsbasert kunnskap som fremmer nasjonal matproduksjon, foredling og markedsorientert innovasjon. Det strategisk forskningsprogrammet SunnMat har som målsetting å bidra til økt innovasjon og bærekraftig vekst i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse […]

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt med det varierende ytre miljøet, inkludert infeksiøse sykdommer. Det er helt essensielt at alle disse vevene er robuste, intakte, og fungerer normalt når miljøet rundt fisken er krevende.

Viser 1–10 av 100