Arkiv for «Råvare og prosess»

Viser 1–10 av 110

Kjøttdagdagen

Tema for dagen er «Kjøttindustrien inn i framtiden» og den arrangeres av Nofima og Animalia.

Årsrapport om lukkede anlegg

I sitt tredje år har forskere, oppdrettere og teknologileverandører i CtrlAQUA-senteret forsket frem ny kunnskap om oppdrett i lukkede anlegg. Kunnskap som vil bidra til å nå senterets ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer til hyllevare.

Arktisk mat

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk.

Viser 1–10 av 110