Arkiv for «Produksjonsbiologi»

Viser 1–10 av 82

PERAGILL

Dette prosjektet vil undersøke en alternativ strategi for å behandle amøbegjellesykdom (AGD), et alvorlig problem i lakseoppdrett.

Fishwell

Kunnskapen om fiskevelferd og operasjonelle velferdsindikatorer øker stadig. Men, den er ikke alltid lett tilgjengelig og kan dermed være uoversiktlig. Derfor er det nyttig med en gjennomgang av beste eksisterende (“state of the art”) kunnskap på fiskevelferd, både når det gjelder fiskens behov direkte og hvordan man best kan vurdere fiskens velferd. I prosjektet har det blitt laget en praktisk håndbok kalt «Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd».

Gjennombrudd for steril oppdrettslaks

Etter ti års forskning har Nofima knekket koden for hvordan oppdrettere kan produsere steril laks. Allerede under eggstadiet påvirkes et viktig protein, slik at laksen ikke blir i stand til å produsere kjønnsceller.

Viser 1–10 av 82