Arkiv for «Næringsøkonomi»

Viser 41–50 av 205

Sprikende lønnsomhet i industrien

Ingredienser produsert fra marint restråstoff pekes ofte på som en potensiell «gullgruve». Men hva er den finansielle realiteten i industrien?

Simulerer fiskeriforvaltning

Hva skjer med økosystemet i havet når man driver ulike fiskerier? Et nytt dataverktøy simulerer konsekvenser av ulike forvaltningsregimer.

Hundrevis av millioner går tapt

Ufiskede kvoter, og for lite omtanke for kvalitet på hyse, gjør at norske fiskere og industri går glipp av hundrevis av millioner kroner – årlig.

Har kunnskap – mangler insentiver

Åtte års forskning har gitt teknologiske løsninger og omfattende kunnskap om hvordan fisk fanget med trål og not kan få topp kvalitet.

Viser 41–50 av 205