Arkiv for «Næringsøkonomi»

Viser 191–200 av 205

Betaler mer for sikker levering

Når villtorsken holdes levende i merd, kan den selges fersk hele året. Å kunne regne med stabile leveranser av fersk torsk er svært verdifullt for flere kunder.

Mineraloljeavgift. Betydning for flåten?

I dag er fiskeflåten i praksis unntatt fra mineraloljeavgift, ved at innbetalt CO2- og grunnavgift refunderes. For å få ned drivstofforbruket og utslipp av skadelige klimagasser, vurderer myndighetene å avskaffe flåtens refusjonsordning.

Hvem skal betale?

Hvem bærer byrden av avgift på et produkt? Er det produsentene, eksportørene, du som kjøper eller er det andre? På oppdrag fra Norges Råfisklag har Nofima sett på dette.

Har torskeoppdrett noen fortrinn?

Torskeoppdrett er i vinden som aldri før. Produksjonen vokser og prisene er gode. Men vil de lykkes? Eller vil torskeoppdrett gå inn i rekken av mislykkede forsøk på oppdrett av nye arter?

Viser 191–200 av 205