Arkiv for «Næring og bedrift»

Viser 1–10 av 129

FarFish

En femtedel av fangstene til EUs fiskeflåte kommer fra farvann utenfor EU. Disse fiskeriene er ofte dårlig regulert, forvaltningen er noen ganger basert på begrenset kunnskap, og håndhevelse, etterlevelse og tillit mellom interessenter kan være mangelfull.

Authent-Net

Prosjektet skal legge til rette for et bærekraftig samarbeid mellom nasjonale og internasjonale forskningsfinansieringsorganisasjoner innenfor matautentisitet, forbedre næringens konkurransevne og styrke forbrukernes tillit ved hjelp av mer koordinert og kostnadseffektiv FoU.

Lusemetoder trenger dokumentasjon

En rekke løsninger for å bekjempe lakselus uten bruk av medisin har blitt oppfunnet og tatt i bruk de siste årene, med vekslende hell. Nå har forskere gjennomgått de mest benyttede metodene, og samlet vitenskapelig dokumentasjon og erfaringer fra oppdrettere og leverandører i en rapport. Rapporten foreslår beste praksis utfra dagens kunnskapsstatus, som i noen tilfeller er mangelfull.

Viser 1–10 av 129