Arkiv for «Næring og bedrift»

Viser 1–10 av 118

Planpraksis i sjø

Prosjektet har som mål å kartlegge praksis i kommuner og regioner hva angår planlegging av kystarealer, og på bakgrunn av dette identifisere kriterier som virker inn på både tidsbruken og kvaliteten i planarbeidet.

Coreplan

Kysten vår er ettertraktet som boltreplass for fritidsopplevelser så vel som for næringsvirksomhet. I Coreplan skal vi finne ut hvordan myndighetene kan ta hensyn til verdien av naturgodene og ivareta de ulike interessene når de skal forvalte kysten vår.

Viser 1–10 av 118