Arkiv for «Mat og helse»

Viser 1–10 av 105

SunnMat

For å sikre tilbudet av god, sunn og trygg mat til norske forbrukere samt en bærekraftig norsk matindustri, er det et økt behov for forskningsbasert kunnskap som fremmer nasjonal matproduksjon, foredling og markedsorientert innovasjon. Det strategisk forskningsprogrammet SunnMat har som målsetting å bidra til økt innovasjon og bærekraftig vekst i norsk matindustri gjennom optimal utnyttelse […]

Viser 1–10 av 105