Arkiv for «Mat og helse»

Viser 1–10 av 116

VegMeatCRC

Norge har den høyeste forekomsten av tykktarmkreft i Europa og i to norske forskningsstudier fant man at høyt inntak av pølser var forbundet med økt risiko for tykktarmkreft. Tverrfaglig forskning Man vet fortsatt ikke hvorfor, og det er behov for tverrfaglig forskning som kan kartlegge underliggende mekanismer. Prosjektet Bearbeidet mat med norske råvarer for forebygging […]

Alder og aldring

Flertallet av de som i dag har passert 67 år føler seg ikke som eldre, og de vil helst ikke bli satt i kategorien eldre. De har vært ute i arbeidslivet og vil gjerne fortsette med samme livsførsel som tidligere.

Cerealfagdagen helt på kornet

Blant de 79 deltakerne var det både store og små bakerier, samt en del representanter fra leverandørene og i særdeleshet fra møllene. Fortsatt har denne dagen et stort potensial, men er på god vei til å befeste sin posisjon etter at det ble blåst liv i denne fagdagen for tre år siden. Ogi rekken de […]

Viser 1–10 av 116