Arkiv for «Markedsforskning»

Viser 81–90 av 116

Frossen fisk bedre enn fersk

Tinte fiskefileter som selges i ferskvaredisken, blir mer og mer vanlig i supermarkedene i Europa. Det kan føre til store konsekvenser for norske filetbedrifter.

Miljømerker påvirker ikke fiskere

Det finnes mange ulike miljømerker for villfanget og oppdrettet fisk. Men kravene som stilles for å få bruke miljømerkene på fiskeprodukter påvirker i liten grad norske fiskere.

Rekefisket MSC-sertifisert

Det norske rekefisket i Barentshavet er nå MSC-sertifisert som bærekraftig. Sertifiseringen kan gi norske reker innpass i flere viktige markeder.

Kan silda danse samba i Brasil?

Konsumet av sjømat i Brasil øker. Hvis norsk sild skal være med på veksten må en tilpasse seg markedet. Først og fremst fordi en ikke har utviklet et videreforedlingsledd som finnes i andre store pelagiske marked.

Merkebevisste supermarkeder

Selskaper som selger sjømat til Europa, må forholde seg til et ”hav” av forskjellige miljømerker og krav. – Merkebevisstheten skyldes ikke forbrukerne, men press fra en rekke forskjellige organisasjoner, sier forskningssjef Frode Nilssen i matforskningsinstituttet Nofima.

Handler mat på autopilot

Hva påvirker valgene dine når du handler mat? Sunne holdninger endrer ikke nødvendigvis dårlige vaner, viser ny forskning.

Smaker seg frem hjemme

Forbrukertester er viktig for matindustrien når de utvikler nye produkter. Skal det bli suksess i markedet må i alle fall forbrukerne i målgruppa like produktet. Medlemmene i TasteNet Tromsø bedømmer produktene hjemme i en realistisk og normal måltidssituasjon, såkalt hjemmetesting.

Satser på sushi

Sushi er nå en av de sterkest voksende trendene på restaurant- og forbrukermarkedet globalt. Norsk laks spiller en hovedrolle i suksessen, og Nofima er en av driverne i utviklingen.

Miljømerking av sjømat

Kunder i viktige markeder for norsk sjømat krever i økende grad bærekraftige fiskeprodukter, og merkeordninger og miljøvernorganisasjoner stiller ofte ulike krav til bærekraftige fiskerier. Hvilke utfordringer gir dette for norsk fiskerinæring?

Viser 81–90 av 116