Arkiv for «Markedsforskning»

Viser 31–40 av 115

Fagkonferanse om mat og marked

Hvor motivert er egentlig vi forbrukere til å begynne å spise alternative proteinkilder, for eksempel insekter? Dette er blant temaene mat- og markedsforskerne diskuterer i Tromsø denne uka.

Lokker kunder med fersk torsk

I Norge lokkes kundene med billige sesongprodukter som ribbe til jul, lammelår til påske, eller norske jordbær på sommeren. I Spania trekker fersk norsk torsk kundene til butikkene – der kvaliteten er viktigere enn prisen.

Samler all kunnskap om krabbe

Når Nofima samler all sin kunnskap om krabbe, er kvalitet og omfang så gjennomgripende at det gir anerkjennelse og begeistring i fagkretser. Nå publiseres Nofima-forskernes samling av etablert kunnskap og forskningsresultater om kongekrabbe og snøkrabbe i den velrennomerte vitenskapelige journalen «Reviews in Fisheries Science & Aquaculture».

Stor usikkerhet i det største klippfiskmarkedet

Norske eksportører av klippfisk har de siste årene opplevd et kraftig fall i sitt største marked, Brasil. Årsaken er den store nedturen i brasiliansk økonomi – kombinert med norske eksportørers manglende tilpasning til utviklingen. I forkant av krisen opplevde Norge å tape markedsandeler, til tross for økning i eksportert volum.

Arktisk mat

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk.

Viser 31–40 av 115