Arkiv for «Markedsforskning»

Viser 111–120 av 121

Reinkalv på menyen

Rundt halvparten av alt reinkjøtt som selges i dag, stammer fra kalv. Men i markedet selges alt under ett som reinkjøtt. I fremtiden kan reinkalvkjøtt komme på menyen i restauranter.

Én stemme overfor EU

Det suksessfylte forskningsprogrammet SEAFOODplus videreføres i et forum som skal komme med råd til EU-kommisjonen om hva man bør forske på i fremtiden.

Betyr endret økonomi noe for matvanene?

I dette prosjektet ønsket Nofima å finne ut om matvanene endres i land med overgangsøkonomi. Russland er et slikt land, og har vært brukt som eksempel på hva som skjer.

Hvem skal betale?

Hvem bærer byrden av avgift på et produkt? Er det produsentene, eksportørene, du som kjøper eller er det andre? På oppdrag fra Norges Råfisklag har Nofima sett på dette.

Bør maten merkes

Nyhetssak
Er det et poeng å bruke såkalte fellesmerker som «Økologisk» eller «Godt Norsk» på mat? Det spørsmålet er stilt av forsker Hans Martin Norberg, Nofima Marked.

Vis oss fisken i butikken!

Nyhetssak
Det svarer unge voksne og barnefamilier når de blir spurt om hvorfor de ikke spiser så mye fisk eller sjømat. Et prosjekt setter nå søkelyset på hva som skal til for at disse gruppene skal spise mer fisk.

Tradisjonell fisk med kultpotensial?

Miljøutfordringer, helsefokus og endring i matvaner har sendt sild- og makrellnæringa inn i tenkeboksen. Forskere og næring har sammen kommet fram til at fisken må appellere til hjerne og til hjerte.

Viser 111–120 av 121