Arkiv for «Markedsforskning»

Viser 1–10 av 124

EthiCatch

I dette prosjektet skal vi kartlegge hvordan bruk av ulike kommersielle fiskeredskaper påvirker fiskens fysiologi og dødelighet, og derved fiskens velferd og kvalitet. Vi skal også undersøke sammenhengene mellom etisk fangst, fiskens kvalitet og pris.

Stor framtid for arktisk mat

Ren, naturlig arktisk mat ser ut til å ha en stor framtid på verdensmarkedet. Nettopp den arktiske opprinnelsen er det store konkurransefortrinnet.

Verdens fremste på krabbe

Nofima er verdens fremste tverrfaglige miljø for forskning på kongekrabbe og snøkrabbe.

Viser 1–10 av 124