Arkiv for «Marin bioteknologi»

Viser 31–35 av 35

Nyttige biprodukter fra kongekrabbe

Haler fra kongekrabbe blir lite benyttet, men det har vist seg at kokte rensede krabbehaler smaker godt og kan være et velegnet produkt for bl.a. restauranter. Ved Nofima i Tromsø er det produsert krabbemel av skall, bukdeler og innmat som viste seg å være svært godt egnet som næringsmiddel i startfôr til hummer. Videre ga tilsettingen av dette krabbemelet i fôr til laks vekstøkning.

Nasjonalt anlegg til Nofima

Regjeringen støtter Nofimas anlegg for bioprosessering med 3,5 millioner kroner, og slår samtidig fast at det nye anlegget blir et nasjonalt anlegg for marin bioprosessering.

Prosesshall Bergen

Moderne forsøksanlegg for utvikling og utprøving av prosesser og utstyr for industriell produksjon.

Viser 31–35 av 35