Arkiv for «Marin bioteknologi»

Viser 21–30 av 35

Høytidelig åpning av NAMAB

– Industri basert på ny bruk av råvarer fra havet kan bli en ny, stor næring for Norge, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun åpnet Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering (NAMAB) ved Nofima.

Lakseungene på treningsleir

Med riktig trening og god helseoppfølging, skal lakseungene bli sterkere og bedre til å takle påkjenningen ved å bli satt ut i oppdrettsanlegg i sjøen.

Restråstoff fra sild testes i forhold til nye medisiner

– Min avhandling viser at det er viktig å studere proteiners interaksjoner med mindre molekyler. I forsøkene er det anvendt mindre molekyler fra sild sammen med enzym fra HIV-virus. Vi ser at disse molekylene har påvirket enzym fra HIV-virus. Det sier Tony Christopeit. Han er ansatt som forsker innen marin bioteknologi ved matforskningsinstituttet Nofima. 14. februar i år disputerte han og forsvarte sin doktorgrad med tittelen «Protein Interaction Studies with Low Molecular Weight Ligands».

Viser 21–30 av 35