Arkiv for «Marin bioteknologi»

Viser 1–10 av 32

Satser stort på fiskepulver

Sammen med Myre Havbruk AS jobber Nofima med å lage et produkt som skal løfte proteinpulver av fisk opp i nye prisklasser.

Blueshell

Prosjektet handler om å utnytte biprodukter fra skalldyr i utviklingen av verdifulle produkter ved hydrolyse eller fermentering etterfulgt av undersøkelse av biologiske aktiviteter og gjøre markedsundersøkelser/tilnærmelser med produktene. Flere potensielle kommersielle retninger er identifisert som ernæring, mattrygghet og plantehelse.

Peptek

Med bruk av moderne, forskningsbasert prosessteknologi og prosesskunnskap kan ubrukt eller gjenværende biomasse – i dag best kjent som restråstoff – bli til nye markedsrettede produkter. Vi samordner, videreutvikler og øker Nofimas samlede kompetanse knyttet til fremtidens bærekraftige proteinproduksjon. Det er det instituttets fyrtårnprosjekt Peptek handler om.

SnowMap

Prosjektets mål er optimalisering av alle ledd i den nye, raskt voksende, snøkrabbenæringen i Norge.

Viser 1–10 av 32