Arkiv for «Forbruker og marked»

Viser 1–10 av 82

Konferanse om forskning på mat og marked

Nofima Tromsø sammen med Handelshøyskolen ved UiT – Norges arktiske universitet inviterer deg til den tredje norske konferansen om forskning på mat og marked som finner sted ved Handelshøyskolen fra 2.–3. november 2017.

Levendelagret torsk: Stort potensial for optimal kvalitet

Gjennom levendelagring kan torsken hvile seg skadefri og til topp kvalitet før den slaktes. Hvordan blir denne kvaliteten oppfattet blant kunder og forbrukere i det europeiske markedet? Og hvordan bør norske eksportører og produsenter forholde seg for å kunne oppnå det optimale av verdi for disse produktene?

Stor usikkerhet i det største klippfiskmarkedet

Norske eksportører av klippfisk har de siste årene opplevd et kraftig fall i sitt største marked, Brasil. Årsaken er den store nedturen i brasiliansk økonomi – kombinert med norske eksportørers manglende tilpasning til utviklingen. I forkant av krisen opplevde Norge å tape markedsandeler, til tross for økning i eksportert volum.

Arktisk mat

Målet med «Arktisk mat»-prosjektet er å undersøke potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i arktiske strøk.

Viser 1–10 av 82