Arkiv for «Sensorikk, forbruker og innovasjon»

Viser 1–10 av 146

Vestnordisk lokalmatsamarbeid

Lokalmatsatsingen i Norge er en suksess, og stor politisk vilje er en viktig årsak. For å bli enda bedre kan vi løfte blikket og hente inspirasjon og kunnskap fra andre land. Det er nettopp det prosjektet «Strenghtening the bioeconomy in the NORA region» handler om.

Viser 1–10 av 146