Arkiv for «Sensorikk, forbruker og innovasjon»

Viser 1–10 av 147

Riktig kommunikasjon ved matskandaler

Er mistanken sådd om at en matvare kan være skadelig, hjelper det lite om faren faktisk ikke er reell. Det kan koste matprodusentene dyrt. Nofima har forsket på hvordan man bør kommunisere med engstelige forbrukere.

Vestnordisk lokalmatsamarbeid

Lokalmatsatsingen i Norge er en suksess, og stor politisk vilje er en viktig årsak. For å bli enda bedre kan vi løfte blikket og hente inspirasjon og kunnskap fra andre land. Det er nettopp det prosjektet «Strenghtening the bioeconomy in the NORA region» handler om.

Viser 1–10 av 147