Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 71–80 av 82

Mer kunnskap for bedre laks

En ny doktorgrad viser at lakseyngel bør ha moderat vanntemperatur for å utvikle seg best mulig. Kunnskapen er et nyttig verktøy i arbeidet med å gi oppdrettslaksen enda bedre fôr og produksjonsbetingelser.

Trening gir mer robust laks

Nyhetssak
Et menneske som går fra å være fysisk inaktiv til å være aktiv, vil statistisk sett få en betydelig helsegevinst. Fiskens fysiologi er ikke så forskjellig fra menneskenes. Man kan derfor spørre seg om ikke trening vil kunne øke robustheten og gi styrket helse også for fisk?

Fremragende torskeforsker

I konkurranse med forskere fra alle fagområder har Marit Seppola blitt tildelt midler over Forskningsrådets ordning for Yngre fremragende forskere.

Redusert dose – mindre skade

Nye vaksineforsøk viser at laksen utvikler mindre skader og oppnår høyere vekst med redusert dose vaksine enn ved full dose vaksine. Mengden virkestoff i vaksinen er den samme.

Funksjonell genomforskning på fiskehelse

Funksjonell genomforskning på laks og andre marine oppdrettsarter har hatt betydelig framgang det siste tiåret og er nå i en fase hvor informasjonen fra sekvenseringsprosjektene må anvendes for å løse de praktiske problemene vi står overfor i næringen.

Chile

Chile og Norge er verdens to største oppdrettere av laks. I likhet med Norge har Chile svært gode forutsetninger for å drive fiskeoppdrett, med gode naturgitte forhold og høy kompetanse. Samtidig er det et stort behov for forskning og utvikling for å møte flere av utfordringene chilensk akvakultur står ovenfor.

Viser 71–80 av 82