Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 71–78 av 78

Fremragende torskeforsker

I konkurranse med forskere fra alle fagområder har Marit Seppola blitt tildelt midler over Forskningsrådets ordning for Yngre fremragende forskere.

Redusert dose – mindre skade

Nye vaksineforsøk viser at laksen utvikler mindre skader og oppnår høyere vekst med redusert dose vaksine enn ved full dose vaksine. Mengden virkestoff i vaksinen er den samme.

Funksjonell genomforskning på fiskehelse

Funksjonell genomforskning på laks og andre marine oppdrettsarter har hatt betydelig framgang det siste tiåret og er nå i en fase hvor informasjonen fra sekvenseringsprosjektene må anvendes for å løse de praktiske problemene vi står overfor i næringen.

Laks henter treningstips fra fotball

Hva har små laks og det spanske fotballaget Barcelona til felles? Alle bruker intensiv trening for å komme i bedre form. Treningslederen er en forsker fra Nofima, og trening er sunt også for fisk.

Chile

Chile og Norge er verdens to største oppdrettere av laks. I likhet med Norge har Chile svært gode forutsetninger for å drive fiskeoppdrett, med gode naturgitte forhold og høy kompetanse. Samtidig er det et stort behov for forskning og utvikling for å møte flere av utfordringene chilensk akvakultur står ovenfor.

Vil utvikle nye vaksiner

Et fireårig norsk-indisk forskningssamarbeid tar mål av seg til å utvikle nye vaksiner til fisk og reke.

Viser 71–78 av 78