Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 61–70 av 82

Jakten på gladlaksen

Stamfedrene til oppdrettslaksen på middagsbordet har vært gjennom en 40 år lang utvelgelsesprosess. Nå skal genteknologi gi bedre fiskehelse.

Dobbeltløp mot sykdom

Et doktorgradsarbeid ved Nofima dokumenterer at vaksinering mot furunkulose i hovedsak vil skjule de gunstige effektene av avlsprogrammet mot samme sykdom. Likevel er både avl og vaksinering to vanlige strategier for å forebygge sykdom i lakseoppdrett. Strategiene bør derfor koordineres.

Kunnskapshull og myter om laks

Tre nye forskningsrapporter viser til at vi vet for lite om hvordan oppdrettslaks påvirker villaks, og at det ikke kommer tydelig nok frem hva vi vet. Forskerne fra Nofima stiller seg kritisk til den manglende sammenhengen mellom forvaltningens kommunikasjon og det vitenskapelige grunnlaget.

Hva vet vi egentlig om smitte mellom oppdretts- og villfisk?

Et prosjekt har forsøkt å kartlegge all vitenskapelig og faktabasert kunnskap som er tilgjengelig om smitten mellom oppdretts- og villfisk. For å trenge gjennom det omfattende vitenskapelige materialet som ligger i rapporten spurte vi en av forfatterne bak rapporten, Lill-Heidi Johansen fra Nofima, om hun kunne fortelle oss hva vi egentlig vet?

Lovende bioaktiv fettsyre i fiskefôr

Den bioaktive fettsyren TTA i fiskefôr kan virke svært positivt på fiskehelsen. Ny doktorgrad fra Nofima viser at den har en effekt på hjertet som ligner effekten av trening.

Lab for lusa

Nofima og Havbruksstasjonen i Tromsø har bygget opp ny avdeling for lakselusforsøk. Dette vil være et viktig bidrag for å få bukt med problemene med lakselus i oppdrettsnæringen.

Kunnskapshopp på hjertesykdom hos laks

Vi har nå langt bedre kunnskap om sykdommen CMS (kardiomyopatisyndrom) enn før. I en fagartikkel i Norsk fiskeoppdrett har forskere i Nofima sammen med et bredt miljø av forskning og oppdrettsnæring, oppsummert kunnskapen de har ervervet gjennom prosjektsamarbeid.

Velskapt norsk EU-forskning

”FineFish prosjektet har blitt utført effektivt og med en høy vitenskaplig standard”. Det sier EU om det nylig avsluttede prosjektet FineFish, som dreier seg om misdannelser i fiskeoppdrett. Nofimaforskere på Sunndalsøra hadde ansvaret for den vitenskaplige aktiviteten.

IPN – Fremdeles en utfordring

Tilsynelatende frisk og vaksinert laks kan likevel få utbrudd av fiskesykdommen IPN (infeksiøs pankreasnekrose) etter at den er overført til sjøvann. Viruset er ufarlig for folk, men ikke for laksen. Norske oppdrettere taper opp mot 20 % av laksesmolten, og IPN må ta en god del av skylden.

Vil kjenne lusa på gangen

Nyhetssak
Nofima er nå i full gang med å gi sitt bidrag til å få bukt med luseproblemene som har plaget laksenæringen i Norge.

Viser 61–70 av 82