Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 61–70 av 78

Lovende bioaktiv fettsyre i fiskefôr

Den bioaktive fettsyren TTA i fiskefôr kan virke svært positivt på fiskehelsen. Ny doktorgrad fra Nofima viser at den har en effekt på hjertet som ligner effekten av trening.

Lab for lusa

Nofima og Havbruksstasjonen i Tromsø har bygget opp ny avdeling for lakselusforsøk. Dette vil være et viktig bidrag for å få bukt med problemene med lakselus i oppdrettsnæringen.

Kunnskapshopp på hjertesykdom hos laks

Vi har nå langt bedre kunnskap om sykdommen CMS (kardiomyopatisyndrom) enn før. I en fagartikkel i Norsk fiskeoppdrett har forskere i Nofima sammen med et bredt miljø av forskning og oppdrettsnæring, oppsummert kunnskapen de har ervervet gjennom prosjektsamarbeid.

Velskapt norsk EU-forskning

”FineFish prosjektet har blitt utført effektivt og med en høy vitenskaplig standard”. Det sier EU om det nylig avsluttede prosjektet FineFish, som dreier seg om misdannelser i fiskeoppdrett. Nofimaforskere på Sunndalsøra hadde ansvaret for den vitenskaplige aktiviteten.

IPN – Fremdeles en utfordring

Tilsynelatende frisk og vaksinert laks kan likevel få utbrudd av fiskesykdommen IPN (infeksiøs pankreasnekrose) etter at den er overført til sjøvann. Viruset er ufarlig for folk, men ikke for laksen. Norske oppdrettere taper opp mot 20 % av laksesmolten, og IPN må ta en god del av skylden.

Vil kjenne lusa på gangen

Nyhetssak
Nofima er nå i full gang med å gi sitt bidrag til å få bukt med luseproblemene som har plaget laksenæringen i Norge.

Mer kunnskap for bedre laks

En ny doktorgrad viser at lakseyngel bør ha moderat vanntemperatur for å utvikle seg best mulig. Kunnskapen er et nyttig verktøy i arbeidet med å gi oppdrettslaksen enda bedre fôr og produksjonsbetingelser.

Trening gir mer robust laks

Nyhetssak
Et menneske som går fra å være fysisk inaktiv til å være aktiv, vil statistisk sett få en betydelig helsegevinst. Fiskens fysiologi er ikke så forskjellig fra menneskenes. Man kan derfor spørre seg om ikke trening vil kunne øke robustheten og gi styrket helse også for fisk?

Viser 61–70 av 78