Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 51–60 av 82

Mer kunnskap om sår og skinnhelse

Det finnes mye kunnskap om sår hos oppdrettslaks og -ørret, men den har liten verdi så lenge den ikke tas i bruk for å forebygge eller behandle sårutvikling. Nå skal oppdrettere få en samlet oversikt over aktuelle forskningsresultater og tilgang til ferske upubliserte forsøksdata.

Forstår laksens helse via genene

Med hjelp av nyutviklede genverktøy og egen smittemodell for lus, kan forskere ved matforskningsinstituttet Nofima identifisere hvorfor noen laks er mer motstandsdyktige mot lus enn andre.

Lakseungene på treningsleir

Med riktig trening og god helseoppfølging, skal lakseungene bli sterkere og bedre til å takle påkjenningen ved å bli satt ut i oppdrettsanlegg i sjøen.

Vil spore rømt oppdrettslaks

Tenk om oppdrettslaks på rømmen kunne spores tilbake til eieren? Nå skal fysisk merking av oppdrettslaks og DNA-sporing testes ut som kombinert metode for å finne ut om en gitt laks i sjø eller elv er rømt oppdrettslaks, og i så fall avsløre hvilken oppdretter den kommer fra.

Doktorgrad på hjertesykdom hos laks

Hva skjer i laksen når den blir syk av hjertesykdommen CMS, og hva skjer mellom laksen og viruset? Gerrit Timmerhaus i Nofima har forsket på dette i sin doktorgrad.

Leter etter torskens helse-hemmelighet

Torsk beskytter seg mot bakterier og virus til tross for vesentlige mangler i immunforsvaret. Marit Seppola og hennes forskerteam er i ferd med å avsløre torskens helse-hemmeligheter.

Sammensatte sykdomsproblemer

Sykdom hos laks kan forårsakes av mange faktorer i kombinasjon, slik som blant annet flere mikroorganismer, forskjellige miljøpåvirkninger, oppdrettsbetingelser og feilernæring. Når man ikke vet hvilke faktorer som bidrar til at sykdom utvikles, og deres relative betydning, er det vanskelig å både forebygge og behandle.

Smitter ILA mellom vill og oppdrettet laks?

Oppdrettsindustrien i Troms har siden 2007 vært rammet av årlige utbrudd med infeksiøs lakseanemi (ILA). Oppdretterne som rammes av sykdommen kan miste store mengder fisk, og i kontrollerte smitteforsøk er nærmere 90 % dødelighet hos laks registrert.

Viser 51–60 av 82