Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 51–60 av 78

Vil spore rømt oppdrettslaks

Tenk om oppdrettslaks på rømmen kunne spores tilbake til eieren? Nå skal fysisk merking av oppdrettslaks og DNA-sporing testes ut som kombinert metode for å finne ut om en gitt laks i sjø eller elv er rømt oppdrettslaks, og i så fall avsløre hvilken oppdretter den kommer fra.

Doktorgrad på hjertesykdom hos laks

Hva skjer i laksen når den blir syk av hjertesykdommen CMS, og hva skjer mellom laksen og viruset? Gerrit Timmerhaus i Nofima har forsket på dette i sin doktorgrad.

Leter etter torskens helse-hemmelighet

Torsk beskytter seg mot bakterier og virus til tross for vesentlige mangler i immunforsvaret. Marit Seppola og hennes forskerteam er i ferd med å avsløre torskens helse-hemmeligheter.

Sammensatte sykdomsproblemer

Sykdom hos laks kan forårsakes av mange faktorer i kombinasjon, slik som blant annet flere mikroorganismer, forskjellige miljøpåvirkninger, oppdrettsbetingelser og feilernæring. Når man ikke vet hvilke faktorer som bidrar til at sykdom utvikles, og deres relative betydning, er det vanskelig å både forebygge og behandle.

Smitter ILA mellom vill og oppdrettet laks?

Oppdrettsindustrien i Troms har siden 2007 vært rammet av årlige utbrudd med infeksiøs lakseanemi (ILA). Oppdretterne som rammes av sykdommen kan miste store mengder fisk, og i kontrollerte smitteforsøk er nærmere 90 % dødelighet hos laks registrert.

Jakten på gladlaksen

Stamfedrene til oppdrettslaksen på middagsbordet har vært gjennom en 40 år lang utvelgelsesprosess. Nå skal genteknologi gi bedre fiskehelse.

Dobbeltløp mot sykdom

Et doktorgradsarbeid ved Nofima dokumenterer at vaksinering mot furunkulose i hovedsak vil skjule de gunstige effektene av avlsprogrammet mot samme sykdom. Likevel er både avl og vaksinering to vanlige strategier for å forebygge sykdom i lakseoppdrett. Strategiene bør derfor koordineres.

Kunnskapshull og myter om laks

Tre nye forskningsrapporter viser til at vi vet for lite om hvordan oppdrettslaks påvirker villaks, og at det ikke kommer tydelig nok frem hva vi vet. Forskerne fra Nofima stiller seg kritisk til den manglende sammenhengen mellom forvaltningens kommunikasjon og det vitenskapelige grunnlaget.

Hva vet vi egentlig om smitte mellom oppdretts- og villfisk?

Et prosjekt har forsøkt å kartlegge all vitenskapelig og faktabasert kunnskap som er tilgjengelig om smitten mellom oppdretts- og villfisk. For å trenge gjennom det omfattende vitenskapelige materialet som ligger i rapporten spurte vi en av forfatterne bak rapporten, Lill-Heidi Johansen fra Nofima, om hun kunne fortelle oss hva vi egentlig vet?

Viser 51–60 av 78