Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 41–50 av 82

Forskning på lukkede anlegg i gang

Fire norske forskningsmiljø, to utenlandske og en rekke industripartnere fra teknologi og oppdrett har nå sparket i gang et senter for innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg. Senteret heter CtrlAQUA, og det har 200 millioner kroner og åtte år på seg til å oppfylle sin egen ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer for laks inntil en kilo, til hyllevare.

Kan være reservoar for IPN virus

Kontrollerte smitteforsøk viser at rognkjeks kan være et reservoar for Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) virus. Ved sameksistens mellom rognkjeks og laks er det dermed et potensial for smitteoverføring.

Viser 41–50 av 82