Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 41–50 av 78

Kan være reservoar for IPN virus

Kontrollerte smitteforsøk viser at rognkjeks kan være et reservoar for Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) virus. Ved sameksistens mellom rognkjeks og laks er det dermed et potensial for smitteoverføring.

Mer kunnskap om sår og skinnhelse

Det finnes mye kunnskap om sår hos oppdrettslaks og -ørret, men den har liten verdi så lenge den ikke tas i bruk for å forebygge eller behandle sårutvikling. Nå skal oppdrettere få en samlet oversikt over aktuelle forskningsresultater og tilgang til ferske upubliserte forsøksdata.

Forstår laksens helse via genene

Med hjelp av nyutviklede genverktøy og egen smittemodell for lus, kan forskere ved matforskningsinstituttet Nofima identifisere hvorfor noen laks er mer motstandsdyktige mot lus enn andre.

Lakseungene på treningsleir

Med riktig trening og god helseoppfølging, skal lakseungene bli sterkere og bedre til å takle påkjenningen ved å bli satt ut i oppdrettsanlegg i sjøen.

Viser 41–50 av 78