Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 31–40 av 78

Lite omega-3 gir blek laks

Forskere studerer konsekvenser av lite marint omega-3 gjennom lakselivet. En effekt de ser er at det tas opp mindre rødfarge i fileten.

Svømming for livet!

Dødelighet etter utsett i sjø kan forebygges på settefiskstadiet. Her er to tiltak som settefiskprodusenter selv kan gjennomføre.

Omega-3 barriere

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt med det varierende ytre miljøet, inkludert infeksiøse sykdommer. Det er helt essensielt at alle disse vevene er robuste, intakte, og fungerer normalt når miljøet rundt fisken er krevende.

Omega-3-fordelingens balansekunst

Omega-3 fra havet er ettertraktet blant folk og fisk. Men ressursen er i manko og må fordeles med kløkt. Oppdrettslaks er en av omega-3 elskerne, som nå får mindre omega-3 i fôret enn før. Spørsmålet forskerne stiller seg, er hvor lite marint omega-3 oppdrettslaksen kan klare seg med?

Svømming for livet!

I 2015 døde 41 millioner laks etter utsett i sjø i norsk lakseoppdrett, viser uoffisielle tall fra Fiskeridirektoratet. Nofimas forskning viser at mange av disse trolig kan overleve og bli til god mat. Det som skal til er forebygging. Her er noen tiltak som settefiskprodusenter selv kan gjennomføre.

ClimeFish

Klimaendringer pågår akkurat nå og truer bærekraftig vekst av fiskeri- og oppdrettsnæringen over hele verden. Målet med ClimeFish er å bidra til å sikre at økningen i sjømatproduksjonen kommer i områder og for arter der det er potensiale for bærekraftig og robust vekst under den forventede klimautviklingen vi har per idag. På denne måten vil ClimeFish bidra til flere arbeidsplasser samt en bærekraftig utvikling av kyst- og bygdesamfunn.

Forskning på lukkede anlegg i gang

Fire norske forskningsmiljø, to utenlandske og en rekke industripartnere fra teknologi og oppdrett har nå sparket i gang et senter for innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg. Senteret heter CtrlAQUA, og det har 200 millioner kroner og åtte år på seg til å oppfylle sin egen ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer for laks inntil en kilo, til hyllevare.

Viser 31–40 av 78