Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 11–20 av 78

PROGRESS

PROGRESS er et strategisk instituttprosjekt som vil øke vår forståelse av hvordan epigenetisk programmering kan bidra til å skape en robust oppdrettslaks.

FarmWELL

Helsen og velferden til oppdrettede og villfangede akvatiske dyr blir stadig viktigere for dagens og fremtidens akvakultur. Vi må forbedre vår forståelse av dyrenes helse- og velferdsstatus for å styrke mestringsevnen og robustheten til både dyrene og næringen.

FutureFish

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.

Forskere utvikler ny behandling mot AGD

Amøbegjellesykdom (AGD) har de siste årene blitt en alvorlig sykdom hos oppdrettslaks i sjø. Nå utvikler forskere ny behandlingsmetode som skal være mildere mot fisk og miljø enn eksisterende metoder.

Sink og omega-3 styrker laksens skinn

Skinnets evne til å beskytte kan svekkes når laksen stresses. Sink og omega-3 i fôret kan styrke de beskyttende egenskapene i skinnet.

Mot sikrere utsett for laks

Økt kunnskap om laksens barrierefunksjoner i postsmoltfasen kan føre til bedre fiskehelse og spare oppdrettsnæringen for millioner.

Viser 11–20 av 78