Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 1–10 av 60

Mucosal Health in Aquaculture 2019

Vi inviterer til det første internasjonale symposiet «Mucosal Health in Aquaculture» (MHA2019), som vil finne sted i Oslo 11.-13. september 2019. MHA2019 blir den første av sitt slag og tar sikte på å initiere et globalt nettverk som kan fremme forskning på mukosal helse (i hovedsak skinn-, tarm-, og gjellehelse) i akvakultur.

Årsrapport om lukkede anlegg

I sitt tredje år har forskere, oppdrettere og teknologileverandører i CtrlAQUA-senteret forsket frem ny kunnskap om oppdrett i lukkede anlegg. Kunnskap som vil bidra til å nå senterets ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer til hyllevare.

Lusemetoder trenger dokumentasjon

En rekke løsninger for å bekjempe lakselus uten bruk av medisin har blitt oppfunnet og tatt i bruk de siste årene, med vekslende hell. Nå har forskere gjennomgått de mest benyttede metodene, og samlet vitenskapelig dokumentasjon og erfaringer fra oppdrettere og leverandører i en rapport. Rapporten foreslår beste praksis utfra dagens kunnskapsstatus, som i noen tilfeller er mangelfull.

Viser 1–10 av 60