Arkiv for «Fiskehelse»

Viser 1–10 av 69

Sluttseminar FutureFish

FutureFish er en strategisk satsing i Nofima som omhandler langsiktig bærekraftig produksjon av laks og rognkjeks i henhold til klimaendringer og lakselusangrep. Hovedmålet med FutureFish er å forbedre robustheten og bærekraften i avl av laks og rognkjeks under et skiftende klimascenario gjennom å undersøke genetikken til robusthet hos laks til termisk stress og lakselusangrep og å forbedre lusefiskens evne til å spise lakselus. Vi inviterer til et sluttseminar i FutureFish prosjektet der vi vil legge frem ny kunnskap fra det treårige forskningsprosjektet.

FutureFish

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.

Forskere utvikler ny behandling mot AGD

Amøbegjellesykdom (AGD) har de siste årene blitt en alvorlig sykdom hos oppdrettslaks i sjø. Nå utvikler forskere ny behandlingsmetode som skal være mildere mot fisk og miljø enn eksisterende metoder.

Sink og omega-3 styrker laksens skinn

Skinnets evne til å beskytte kan svekkes når laksen stresses. Sink og omega-3 i fôret kan styrke de beskyttende egenskapene i skinnet.

Mot sikrere utsett for laks

Økt kunnskap om laksens barrierefunksjoner i postsmoltfasen kan føre til bedre fiskehelse og spare oppdrettsnæringen for millioner.

Viser 1–10 av 69