Arkiv for «Ernæring og fôrteknologi»

Viser 1–10 av 100

Alger kan bli storindustri

– Storskala industriproduksjon av mikroalger bør erstatte store delar av importerte næringsstoff som til dømes marine omega-3 oljer, protein og antioksidantar i fisk, seier algeforskar Katerina Kousoulaki i Nofima.

Årsrapport om lukkede anlegg

I sitt tredje år har forskere, oppdrettere og teknologileverandører i CtrlAQUA-senteret forsket frem ny kunnskap om oppdrett i lukkede anlegg. Kunnskap som vil bidra til å nå senterets ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer til hyllevare.

Viser 1–10 av 100