This year's cover photo of the CtrlAQUA annual report: Direct overhead aerial of Cermaqs S-CCS facility in Canada. Photo: ©Sam Chen/Cermaq.

Årsrapporten til CtrlAQUA for 2020 er klar

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Kasper Thøring Juul-Dam
Kasper Thøring Juul-Dam

Adm. koordinator
Tlf.: +47 64 97 01 50
kasper.juul-dam@nofima.no

Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks. Senteret er finansiert fra 2015 til 2023.

Nå er årsrapporten for 2020 klar, og der kan du lese om siste utvikling fra forskning og innovasjon innen lukkede oppdrettsanlegg på land og i sjø.

− I 2020 har partnerne i CtrlAQUA levert gode resultater i arbeidet mot nye innovasjoner. Samtidig er det flaskehalser igjen før vi kan si at utviklingen av de lukkede systemene har kommet langt nok til å oppfylle bærekraftsmålene, og at alle konseptene er modne for kommersialisering, sier Åsa Espmark senterleder for CtrlAQUA.

I årsrapporten for 2020 fokuseres det på det som gjenstår av flaskehalser i to artikler.

I en artikkel intervjues Harald Takle i Cermaq om utviklingen av semilukkede oppdrettsystemer, med hjelp av resultater fra den semilukkede merden Certus.

I den andre artikkelen er Frederic Gaumet i Krüger Kaldnes intervjuet om deres bidrag til å gjøre systemer for resirkulering av vann (RAS) mer energieffektive.

Årsrapporten inneholder i tillegg en oppsummering av året, vitenskapelige høydepunkt og mer.

Les rapporten:

Om CtrlAQUA

Nofima er vertsinstitusjon og har med seg seks forskningspartnere fra Norge, Sverige og USA, samt 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.

Nettside: ctrlaqua.no

Om SFI-ordningen: forskningsradet.no

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold

  • Nyheter