Jelena Kolarevic, med ryggen til, observerer fisk som blir lysstyrt sammen med forsker Andre Meriac og forskningstekniker May Britt Mørkedal hos Nofima på Sunndalsøra. Foto: Terje Aamodt/Nofima.

Dokumenterer effekt av lys i resirkuleringsanlegg for laks

Laks som lever i lukkede anlegg med resirkulert vann, må hovedsakelig ha kunstig lys. Nå dokumenterer forskerne effektene av LED lys.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jelena Kolarevic
Jelena Kolarevic

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 97 335
Jelena.kolarevic@uit.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Andre Meriac
Andre Meriac

Forsker
Tlf.: +47 480 10 205
andre.meriac@nofima.no

Om CtrlAQUA

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Det norske instituttet Nofima er vertsinstitusjon, og det er seks forskningspartnere fra Norge, Sverige og USA, og 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.

Nettside: ctrlaqua.no

Om SFI-ordningen: forskningsradet.no

Foreløpig ser det trygt ut, i hvert fall for laksens vekst og overlevelse mens de er i RAS-anlegget (resirkuleringssystemer i akvakultur).

− Men vi vet lite om hvordan lyset påvirker laksens fysiologi og hvordan den klarer seg etter at den kommer over i saltvann, sier Jelena Kolarevic, som er seniorforsker i Nofima og prosjektleder for CtrlAQUAs lysforskning.

Ulikt for RAS og merd

Det finnes lite dokumentasjon på hva som er optimal lysintensitet og -kvalitet i et RAS-anlegg. Likevel har hvitt LED-lys blitt utbredt i lukkede anlegg. I slike anlegg er det ofte ikke desinfisering av vannet som resirkuleres, og da blir det flere partikler og organiske stoffer som hindrer lyset i å trenge ned i vannsøylen. I merdoppdrett i sjø er dagslys og klarere vann naturlige forutsetninger. Der går blått lys lengst gjennom. Men i resirkulert vann er det mer rødt og gult. Lærdommen fra merdoppdrett er derfor ikke spesielt relevant for miljøet i RAS.

Forskere i CtrlAQUA har sett nærmere på hva det faktisk gjør med laksen at den får hvitt og fullspektret lys i resirkulert vann. De ville se på hvordan vannkvalitet påvirker lyset, og hvordan lyset påvirker fisken. Lys brukes tradisjonelt i oppdrett til å styre tidspunkt for smoltifisering.

Utfordrende i store kar

Basert på erfaringer fra kommersielle RAS-anlegg, valgte forskerne to lysintensiteter (0,25 og 1,9 µmol/m2/s) og to lyskvaliteter (hvitt LED og fullspektret LED). Postsmolt, altså laks som har passert smoltstadiet, ble belyst i 90 dager. Etterpå målte forskerne vannkvalitet, vekst og overlevelse.

Resultatene viste at det å ha høyere intensitet enn 0.25 µmol/m2/s, ikke er nødvendig for fiskens vekst og overlevelse i RAS-anlegget.

Det er store kostnader med å øke intensitet, så industrien er ute etter minimumsintensitet for at fisken skal prestere bra. Men hva som skjer hvis intensiteten er lavere enn 0,25, kan ikke forskeren svare på. Og her ligger noe av utfordringen videre:

− I dagens store kar på opptil fem meters dybde, vil oppdretter ha utfordringer med å fordele lyset jevnt uten store investeringer. Det er en utfordring næringa har begynt å se nærmere på., sier Kolarevic.

 

Nofima styrker satsingen på kunnskapsutvikling for av landbasert oppdrettsteknologi. I RAS ligger noen av løsningene på utfordringer som finnes i oppdrett. Se hva som gjør Nofimas forskning relevant for fremtidens havbruksnæring:

Forskningen presenteres på webinaret "Fremtidens smoltproduksjon"

Forskningen presenteres 21. oktober på webinaret «Fremtidens smoltproduksjon». Meld deg på: smoltproduksjon.no

 

 Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Verdt å vite
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.