Synnøve Helland, leder av forskningsstasjonen på Sunndalsøra, sammen med forsøkstekniker Behzad Rahnama. Foto: Nofima

Nofima styrker satsingen på RAS-forskning

Nofima satser enda sterkere på forskning i resirkuleringsteknologi (RAS). Med utbygging både på Sunndalsøra og i Tromsø styrker instituttet sine forsøksfasiliteter innen havbruksnæringen, og allerede neste år står nye anlegg klar.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen
Kontaktperson
Portrettbilde av Bente E. Torstensen
Bente E. Torstensen

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 913 28 341
bente.torstensen@nofima.no

Stasjonen på Sunndalsøra er Nofimas spydspiss innen forskning på oppdrett i lukkede og semilukkede anlegg, men er fullbooket helt fram til sommeren 2022. Derfor er det viktig med rask utvidelse av forsøkskapasiteten. Neste år skal hele 20 nye kar med separate resirkuleringssystem stå klar på forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur på Sunndalsøra.

– Norsk oppdrettsnæring investerer tungt i lukkede og semilukkede anlegg. Investeringene gjøres både innenfor settefisk-, smolt- og matfiskanlegg. Optimismen er stor, men det finnes både teknologiske og biologiske utfordringer. Derfor er det naturlig at vi legger forholdene til rette for enda mer på forskning innen RAS-teknologi, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.

På få år har oppdrettsnæringen gjort store endringer i måten laks produseres på i settefiskfasen. Gjennomstrømmings-teknologi var standard for smoltproduksjon fram til nylig, mens det i dag er hovedsakelig RAS som bygges i havbruksnæringen.

– Behovet innen RAS i forskning har økt på de senere årene, og er relevant i hele bredden av akvakulturforskning inkludert Nofimas arbeide innen fôr og ernæring, sier Bente Torstensen, direktør for Nofimas akvakultur-divisjon.

For en rekke problemstillinger er det nødvendig at hvert kar har sitt eget lukkede system, det som kalles single-RAS system. I slike system deler ingen kar samme vann, og dermed sikrer vi god kvalitet og reproduserbare i forsøkene.

Også i nord skal Havbruksstasjonen i Tromsø bygge en ny RAS-avdeling.  Havbruksstasjonen eies av Nofima og UiT Norges arktiske universitet. Både på Sunndalsøra og i Tromsø har de respektive fylkeskommune gått inn og støttet med betydelige investeringsmidler. Totalt investeres det om lag 59 millioner kroner på Sunndalsøra og i Tromsø.

– I Nofima skal vi alltid være i forskningsfront på resirkuleringssystemer. Næringen investerer i forskjellige resirkuleringssystemer, og da må vi som forskningsinstitutt ha den nødvendige infrastrukturen slik at vår forskning er relevant, sier Øyvind Fylling-Jensen.

Nofima leder CtrlAqua som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på RAS. Senteret har åtte års varighet (2015- 2023), og er Nofimas største enkeltprosjekt. Prosjektet fikk meget god evaluering ved halvgått løp i 2019 og har bidratt til at Nofima er i forskingsfront på RAS.

I siste tildeling av forskningsmidler fra Forskningsrådet fikk Nofima innvilget to prosjekter på totalt 20 millioner kroner for kunnskapsbygging om produksjon av fisk i RAS-system. Oppdrett av fisk på land er krevende og derfor må det forskes mye i årene som kommer.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Verdt å vite
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg

 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.

Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikj …


Havbruksstasjonen i Tromsø ligger i Kårvik på Ringvassøy.
 
Havbruksstasjonen i Tromsø

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø.