I år har FishGLOBE fått den velfortjente plassen på forsiden av CtrlAQUAs årsrapport. I august var det offisiell åpning av deres forskningsfasilitet og de har gått gjennom en stor utvikling de siste årene, med mye oppfølging fra CtrlAQUA. Foto: ©FishGLOBE.

Årsrapport fra senter for lukkede anlegg for 2019

Forskningssenteret CtrlAQUA, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, har nå gjennomgått en positiv midtveisevaluering. I senteret fortsetter forskningen for fullt, med tre nye fokusområder fra 2019.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Kasper Thøring Juul-Dam
Kasper Thøring Juul-Dam

Adm. koordinator
Tlf.: +47 64 97 01 50
kasper.juul-dam@nofima.no

− Disse fokusområdene er er utfordringer det er veldig viktige for industrien å løse, og det er gassen hydrogensulfid (H2S), sykdommen nefrokalsinose og for tidlig kjønnsmodning, sier Åsa Espmark, senterdirektør for CtrlAQUA.

Ikke minst inneholder årsrapporten en oppsummering av året, vitenskapelige høydepunkt og flere artikler om aktiviteten.

Se leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon her: CtrlAQUA Annual Report 2019_Print.

Om CtrlAQUA

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Det norske instituttet Nofima er vertsinstitusjon, og det er seks forskningspartnere fra Norge, Sverige og USA, og 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.

Nettside: ctrlaqua.no

Om SFI-ordningen: forskningsradet.no

 Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Verdt å vite
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.


 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.