Fra v. kvalitetsleder Elin Næristorp, prosjektansvarlig skattefunn Lill-Ann Gundersen, adm. Direktør Kjell Ringstad og pølsemaker Nofima Tom Christer Johannessen viser frem pølsepakker i ny emballasje. Foto/cc: Wenche Aale Hægermark/Nofima

Solid hjørnestensbedrift i Rakkestad

Mer bærekraftig emballasje, nye spekemat- og pølseprodukter, økt kunnskap og bedre prosesskontroll er fasiten etter tre års innsats.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tom Christen Johannessen
Kontaktperson
Portrettbilde av Hanne Larsen
Hanne Larsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 450 39 908
hanne.larsen@nofima.no

– Vi har lyktes med å bli en bedre og mer miljøvennlig kjøttprodusent – med god hjelp fra Norges Vel og Nofima, sier Kjell Ringstad, adm. direktør i Brødrene Ringstad.

Fra mindre håndverksbedrift til hjørnesteinsbedrift

De siste årene har Brødrene Ringstad i Rakkestad vokst i raskt tempo. Nå omsetter de for 130 millioner. I 2002 bestod virksomheten i en liten bedrift med egen butikk som omsatte for fem-seks millioner.

For å få dette til har de både bygget nytt, og overtatt samt bygget om lokalene der Nortura tidligere hadde kyllingproduksjon. Med langt større kapasitet kom behovet for mer kunnskap. Det var bakgrunnen for å søke Skattefunn. Her fikk de god hjelp av Lill-Ann Gundersen i Norges Vel.

Mer kunnskap, mindre retur

– I arbeidet med å oppnå mer stabil kvalitet på produktene våre, og dermed færre returer, har vi fått veldig god hjelp av Tom. Han har foreslått endringer i resepter og prosessene, og ikke minst forklart kjøttets kjemi slik at alt nøkkelpersonell nå forstår hva som skjer til enhver tid. Dermed får vi en jevnere prosess og unngår feilproduksjoner. Denne kunnskapen har også vært nyttig i produktutviklingsarbeidet, forteller Kjell Ringstad.

Og Tom, det er Nofimas pølsemakermester Tom Christen Johannessen.

Mer stabil produksjon har også ført til økt effektivitet, høyere lønnsomhet og mindre svinn. Kunnskapshevingen har i tillegg bidratt til et prisdryss for flere av produktene. Under NM i kjøttprodukter i 2018 mottok Brødrene Ringstad flere medaljer enn noen gang tidligere. Hele tre produkter ble tildelt edleste valør (bilde).

Mindre plast, mer resirkulering

Å bruke mest mulig bærekraftig emballasje og minimalisere bruken er et annet viktig mål for Brødrene Ringstad. Det er flere år siden vi i Brødr Ringstad begynte å undersøke hva som skulle til for å redusere plastbruken, og gjøre den enklere å gjenvinne sier Kjell Ringstad.

Lill-Ann Gundersen i Norges Vel satte han i kontakt med to av Nofimas emballasjeforskere, Hanne Larsen og Oddvin Sørheim. De har holdt interne kurs om emballering, og i samarbeid med Brødrene Ringstad planlagt og gjennomført testing av nye emballasjematerialer og gassblandinger.

Målet for forskerne har vært å utvikle emballeringsløsninger som øker eller opprettholder holdbarheten, og samtidig er et mer miljøvennlig alternativ i seg selv. Hanne Larsen har sammen med Halvor Sørå fra emballasjeleverandøren Wipak og pakkeoperatør Kestutis Jucevicius testet mange forskjellige plastfilmer på pakkemaskinene hos Brødrene Ringstad.

Fokuset har vært på å redusere bruk av filmer med sort innfarging, for disse leses ikke i sorteringsmaskinene på gjenvinningsanlegget, og å bruke filmer som er både gjenvinnbare og så tynne som mulige. Naturligvis er det en forutsetning at den nye emballasjen skal beskytte maten like godt som den gamle emballasjen gjorde samtidig som de er enkle å kjøre i pakkemaskinene.

Etter mye tid med pakkeforsøk og holdbarhetsstudier hvor blant andre kvalitetsleder Elin Næringstorp har spilt en viktig rolle, har man nådd målet. Antall plastfilmer er redusert fra 13 til 5, og årlig bruker Brødrene Ringstad to tonn mindre plast enn før omleggingen. Dette gir også kostnadsbesparelser, enklere lagerstyring og en mer effektiv pakkelinje på grunn av færre skifter av plastfilm. De nye filmene er i tillegg enklere å gjenvinne.

Holder håndverket i hevd

Til tross for at Brødrene Ringstad har vokst til en relativt stor kjøttprodusent, er de fortsatt en lokalmatprodusent som leverer gode håndverksprodukter – håndverket er i sentrum hele veien fra nedskjæring og til produktene er ferdig pakket. De har tett kontakt med de nøye utvalgte bøndene, blant annet for å sikre god dyrevelferd.

– Brødrene Ringstad er en institusjon for folk fra Østfold, spesielt indre Østfold, og vi er mange fra dette distriktet som reiser til butikkutsalget i Rakkestad når vi skal handle kvalitetsvarer, sier Lill-Ann Gundersen.

Kjell Ringstad bekrefter at butikken er et utstillingsvindu. – Vi satser primært på markedet i Oslofjordregionen, med hovedvekt på Østfold, Akershus og Oslo.  Vi vil være gode her hvor de fleste forbrukerne bor.

Flere nye salamivarianter og snackspølser er blant produktene som nå er på vei ut til butikkene, og tilbakemeldingene så langt er lovende.

Raus og nyskapende

– Brødrene Ringstad deler av kunnskapen og erfaringene sine, slik at også andre kan bli bedre, skyter Tom Christen Johannessen inn.

En annen viktig suksessfaktor, både i produktutvikling og produksjon er involveringen av de ansatte. Både teamleder rå sone Roger Fladberg, produksjonsoperatør Martin Lombardo Tvete og Per Stubberud som er ansvarlig for nedskjæring, er tre av dem som har vært sentrale i utvikling av resepter og produksjonsprosessene.

De er alle enige om at Brødrene Ringstad er en god og inkluderende arbeidsplass, eller sagt med Martins ord: – Jeg har vært her i fire år, startet sommeren 2015 og tok svennebrevet i kjøttfaget høsten 2018. I løpet av disse årene har jeg tilegnet meg stor kompetanse, arbeidsmiljøet er topp og jeg kan trygt si at dette er det beste stedet å jobbe.

 Råvare og prosess    Trygg og holdbar mat  

Relatert innhold