Nofima-forskerne som har vært med i arbeidet med rapportene er f.v. Helga Næs, Askild Holck og Even Heir. Du finner rapportene nederst på siden.

Oversikt over mattrygghetskompetansen i Norge

Fem nye rapporter presenterer den samlede norske forskningen på mattrygghet fra 2012 til 2019. Rapportene omfatter i tillegg til utført forskning også identifisering av utfordringer og kunnskapsbehov.

Kontaktperson
Portrettbilde av Askild Lorentz Holck
Askild Lorentz Holck

Seniorforsker
Tlf.: +47 416 89 102
askild.holck@nofima.no

To nye rapporter presenterer den samlede norske forskningen på mattrygghet fra 2012 til 2019. Rapportene omfatter i tillegg til utført forskning også identifisering av utfordringer og kunnskapsbehov.

Det er Norges forskningsråd som har ønsket denne oversikten. De to rapportene fordeler seg på mattrygghet i primærproduksjon og mattrygghet i matindustrien. Tre øvrige rapporter omhandler områdene plantehelse, dyrehelse og dyrevelferd

Forskere fra Nofima, NIBIO NMBU og Veterinærinstituttet har utarbeidet de to rapportene knyttet til mattrygghet i primærproduksjon og mattrygghet i matindustrien.

– For å kartlegge denne forskningen har vi gjennomgått arbeidet i 130 forskningsprosjekt og rundt 400 vitenskapelige publikasjoner innen områdene smittestoffer, nye råvarer, prosessering, antimikrobiell resistens, fremmedstoffer, produksjonshygiene, risikovurdering, overvåkning og kontrollprogrammer, næringsmiddelbårne utbrudd, infrastruktur, politikk og regelverk, forteller seniorforsker Askild Holck i Nofima. Han har ledet arbeidet med rapporten om mattrygghet i matindustrien.

De to rapportene, som for øvrig har betegnelsen kunnskapsnotat, finnes tilgjengelig under fliken filer og lenker nederst på siden.

 Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker

Filer: