Carlo Lazado er forsker i fiskehelse i Nofima, og han skal nå lede et nytt prosjekt som studerer interaksjonen mellom H2S i vann og laksens fysiologi. Han håper kunnskapen vil bidra til at det blir lettere å gripe tak i H2S-problemer på et tidligere stadium og redusere massedødelighet. Foto: Joe Urrutia © Nofima.

Mer forskning i resirkuleringsanlegg

Nofima skal forske mer på smoltproduksjon på land i tiden framover, ved å dykke ned i H2S og desinfisering av vann i resirkuleringsanlegg (RAS). I Forskningsrådets offentliggjøring av nye prosjekter denne uken, får Nofima tildelt nær 20 millioner kroner til å bygge mer kunnskap om oppdrett i RAS.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente E. Torstensen
Bente E. Torstensen

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 913 28 341
bente.torstensen@nofima.no

− Det er fantastisk at vi har fått inn to store prosjekt som bidrar til noe av det viktigste næringen står i nå, nemlig å mestre produksjon av laks på land i RAS, sier Bente Torstensen, divisjonsdirektør for akvakultur i Nofima.

− Spesielt gledelig er det at forsker Vasco Mota ved har fått midler innenfor «Unge forskertalenter» til å forske på strategier for å desinfisere vann i resirkuleringsanlegg, sier Torstensen.

Vasco Mota er tildelt midler under ordningen «Unge forskertalenter» fra Forskningsrådet. Foto: Bendik Fyhn Terjesen © Nofima.

Unge forskertalenter er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Det andre store prosjektet Nofima skal lede, går i samarbeid med NIVA og Danmarks Tekniske Universitet. Den skal øke forståelsen av hvordan gassen H2S i vannet påvirker laksens fysiologi. H2S, eller hydrogensulfid, har blitt et betydelig problem i resirkuleringsanlegg de siste årene, og næringen etterlyser innovative løsninger. Kunnskapen fra prosjektet kan hjelpe oppdrettere til å vurdere risiko og identifisere hvor H2S-dannelse er kritisk, og hjelpe teknologileverandører med å utvikle nye H2S-sensorer og RAS-system hvor det er bedre kontroll på H2S-dannelse.

Nofimas satsinger på RAS er tett knyttet opp til aktiviteten i CtrlAQUA SFI og Sunndalsøra, hvor Nofima har forskningsfasiliteter for RAS. I Tromsø bygger Nofima og UiT Norges Arktiske Universitet RAS-fasiliteter ved Havbruksstasjonen ved hjelp av midler fra Troms fylkeskommune. Både Havbruksstasjonen utenfor Tromsø og forskningsstasjonen på Sunndalsøra har landbaserte anlegg for forskning på flere fiskearter.

 

 Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Verdt å vite
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg

 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.

Havbruksstasjonen i Tromsø ligger i Kårvik på Ringvassøy.
 
Havbruksstasjonen i Tromsø

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen i Tromsø.